EU:n tuomioistuimelta lausunto EU:n ja Kanadan välisestä matkustajarekisteritietoja koskevasta sopimuksesta

Julkaistu 28.7.2017  Päivitetty 1.8.2017

EU:n tuomioistuimen suuri jaosto julkaisi 26. heinäkuuta lausunnon 1/15 koskien matkustajatietojen siirtämistä EU:n ja Kanadan välillä.

Antamassaan lausunnossa tuomioistuimen suuri jaosto katsoo muun muassa, että matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä ja käsittelyä koskeva Kanadan ja EU:n välinen sopimus ei ole yhteensopiva EU:n perusoikeuskirjassa tunnustettujen eräiden vapauksien kanssa, siltä osin kuin siinä ei suljeta pois arkaluonteisten tietojen siirtoa EU:sta Kanadaan eikä myöskään näiden tietojen käyttöä ja säilyttämistä.

Tuomioistuimen suuri jaosto määrittelee lausunnossaan ehtoja, joiden nojalla Kanadan ja EU:n välinen matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskeva sopimus sopisi yhteen perusoikeuskirjan kanssa.

EU:n tuomioistuimen lausunto 1/15 EU:n ja Kanadan välisestä matkustajarekisteritietoja koskevasta sopimuksesta

Sivun alkuun |