Perustuslakivaliokunnan lausunto tietosuojalaista valmistui

Julkaistu 9.5.2018

Hallitus antoi esityksen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 1. maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietosuojalaki. Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon esityksestä hallintovaliokunnalle 9. toukokuuta.

Sivun alkuun |