Koulutuksia tietosuojauudistuksesta

Verkkokoulutukset

Tammikuu 2018

 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) työpaja 19.1.2018

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
 • ulkoisten tiedonantovelvoitteiden täyttäminen
 • tietosuojan politiikat ja ohjeistukset.

Ilmoittautuminen julkishallinnon organisaatioille

Menneiden työpajojen videotallenteet ja materiaalit

Helmikuu 2018

 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) työpaja 12.2.2018

 • Henkilötietojen luovuttaminen
 • tiedonhallintalain uudistus
 • GDPR-itsearviointityökalun soveltaminen sekä käyttökokemukset ja kysymykset.

Ilmoittautuminen julkishallinnon organisaatioille

Menneiden työpajojen videotallenteet ja materiaalit

Maaliskuu 2018

 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) työpaja 14.3.2018

 • Jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja määritelmät
 • organisaation toimintaympäristö
 • jatkuvuuden hallinnan johtaminen tietosuojan näkökulmasta
 • jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu.

Ilmoittautuminen julkishallinnon organisaatioille

Menneiden työpajojen videotallenteet ja materiaalit

Huhtikuu 2018

 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) työpaja 13.4.2018

 • Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu
 • jatkuvuuden tukitoiminnot tietosuojan näkökulmasta.

Ilmoittautuminen julkishallinnon organisaatioille

Menneiden työpajojen videotallenteet ja materiaalit

Toukokuu 2018

 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) työpaja 18.5.2018

 • Kansallinen tietosuojalaki
 • tietosuoja sosiaali- ja terveystoimessa
 • tietosuoja opetustoimessa
 • työelämän tietosuoja.

Ilmoittautuminen julkishallinnon organisaatioille

Menneiden työpajojen videotallenteet ja materiaalit

Kesäkuu 2018

 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) työpaja 14.6.2018

 • BIA-ohjeen läpikäynti
 • ryhmätyö: jatkuvuuden hallinnan vaikutusanalyysi, laadulliset ja rahalliset tekijät.

Ilmoittautuminen julkishallinnon organisaatioille

Menneiden työpajojen videotallenteet ja materiaalit

 
Julkaistu 18.12.2017
Sivun alkuun |