Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.

Huomioithan, että selostepohjat perustuvat henkilötietolakiin (523/1999). Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Asetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimista.

asetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoiasetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimistaasetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimista.

Rekisteriseloste (pdf, 0.39 Mt)

Rekisteriselosteen täyttöohjeet (pdf, 0.01 Mt)

Rekisteriseloste (Word) (doc, 0.05 Mt)
Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaseloste (pdf, 0.4 Mt)

Tietosuojaselosteen täyttöohjeet (pdf, 0.02 Mt)

Tietosuojaseloste (Word) (doc, 0.05 Mt)

Tieteellisessä tutkimuksessa voidaan käyttää erityistä rekisteriselostetta.

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (pdf, 0.59 Mt)

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (Word) (doc, 0.07 Mt)
Tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen täyttöohjeet (pdf, 0.02 Mt)

 
Julkaistu 4.4.2018