Lausunto biopankkilain kokonaisuudistuksesta

Dnro 1193/03/2018
9.5.2018

Tietosuojavaltuutetun lausunnossa kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa sääntelyn oikeasuhtaisuuteen, henkilötietojen käsittelyperusteeseen ja siitä seuraaviin rekisteröidyn oikeuksiin, tietosuojasäännöksistä poikkeamisen edellytyksiin sekä biopankkilakiin liittyviin valvontatehtäviin.

Tietosuojavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi biopankkilain kokonaisuudistukseksi (pdf, 0.05 Mt)

 
Julkaistu 11.5.2018
Sivun alkuun |