Lausunto ehdotuksesta henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Lausunto on annettu oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnöstä (OMML 52/2017) ja siihen sisältyvästä hallituksen esityksen muotoon laaditusta lakiehdotuksesta. Lakiehdotuksella on tarkoitus saattaa yleisesti voimaan EU:n tietosuojadirektiivi (2016/680, lyh. RtsD).

Lausunto ehdotuksesta henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (pdf, 0.41 Mt)

 
Julkaistu 18.12.2017