Näin kysyt neuvoa tietosuojavaltuutetun toimistolta

Soita ensin puhelinneuvontaan

Pyri selvittämään rekisterinpitäjän kanssa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät kysymykset ja ongelmat. Ellei asiasi selviä, soita tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontaan. Myös rekisterinpitäjä voi kysyä puhelinneuvonnasta lisätietoja ja neuvoja.

Puhelinneuvonnassa annamme yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä kerromme, jos asia vaatii tarkempaa tutkimista ja mahdollista kirjallista käsittelyä toimistossamme.

Puhelinneuvonta on auki maanantaista torstaihin klo 9.00–11.00 ja 13.00–15.00 sekä perjantaisin klo 9.00–12.00 numerossa 029 56 16670. Kaikista soitetuista 029 56 -alkuisista puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori.

Kirjalliset yhteydenotot

Asiaruuhkien vuoksi sähköpostitiedusteluihin vastaaminen saattaa kestää useita kuukausia, joten halutessasi nopeamman vastauksen soita ensin puhelinneuvontaamme. Jos lähetät kyselyn sähköpostitse, laita viestiin puhelinnumerosi, jotta voit saada vastauksen nopeammin puhelimitse tai antaa tarvittaessa lisätietoja. Lähetä sähköposti tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi. Saat kirjaamostamme automaattisen kuittauksen viestin vastaanottamisesta.

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen

Jos asiasi sisältää arkaluontoista tietoa (esimerkiksi terveydentilatiedot, sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot tai taloudellista asemaa koskevat tiedot), emme suosittele tiedustelun lähettämistä salaamattomana sähköpostina heikon tietoturvan vuoksi. Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi) on helppo ja turvallinen tapa toimittaa salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja tietosuojavaltuutetun toimistolle. Ennen palvelun käyttämistä, lue alla oleva ohje turvapostin lähettämiseen.

Turvapostin lähettäminen: käyttöohje asiakkaille (pdf, 0.22 Mt)

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa

Jos rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Suosittelemme verkkosivuillamme olevien lomakkeiden käyttöä asian vireille saattamisessa.

Toimistossamme käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyvaiheet kirjataan asianhallintajärjestelmän diaariin. Siihen merkittävät tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa on maksutonta.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei anna ennakkopäätöksiä eikä myönnä henkilötietojen käsittelyyn lupia. Se ei myöskään arvioi, ovatko muiden viranomaisten asiakirjat julkisia vai salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla.

Toimiston aukioloajat

Toimistomme on auki klo 8.00–16.15. Jos haluat henkilökohtaista neuvontaa, on hyvä sopia asiakaskäynnistä etukäteen. Vireillä olevassa asiassa sinua auttaa parhaiten asian esittelijä. Tiedon asiasi esittelijästä saat ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon, puh. 029 56 66700 (vaihde).

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |