Suomeksi - På svenska - In English - Davvisamegillii

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Etusivu » Yhteystiedot » Näin kysyt neuvoa

Näin kysyt neuvoa

Kysy neuvoa toimistolta

Soita ensin

Pyri selvittämään rekisterinpitäjän kanssa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät kysymykset ja ongelmat. Ellei asiasi selviä, soita tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontaan. Lisätietoja tarvitessaan myös rekisterinpitäjän on hyvä menetellä samoin. Puhelinneuvonnassa annamme yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä kerromme, jos asia vaatii tarkempaa tutkimista ja mahdollista kirjallista käsittelyä toimistossamme.

Puhelinneuvonta toimii maanantaista torstaihin klo 9.00 -11.00 ja 13.00 -15.00 sekä perjantaisin klo 9.00 -12.00 numerossa 029 56 16670. Kaikista soitetuista 029 56 -alkuisista puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko-tai matkapuhelinmaksu.

Ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori.

Kirjalliset yhteydenotot

Asiaruuhkien vuoksi myös sähköpostitiedusteluihin vastaaminen saattaa kestää useita kuukausia, joten halutessasi nopeamman vastauksen soita ensin puhelinneuvontaamme. Jos lähetät kyselyn sähköpostitse, laita viestiin puhelinnumerosi, jotta voit saada vastauksen nopeammin puhelimitse tai antaa tarvittaessa lisätietoja. Lähetä sähköposti tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi, ei yksittäiselle toimiston virkamiehelle. Saat kirjaamostamme automaattisen kuittauksen viestin vastaanottamisesta.

Jos tiedustelusi sisältää kannaltasi arkaluonteista tietoa (esimerkiksi terveydentilatiedot, sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot tai taloudellista asemaa koskevat tiedot), emme suosittele tiedustelun lähettämistä sähköpostitse, koska salaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko.

Turvapostin lähettäminen

Oikeusministeriö on ylläpitämällään oikeus.fi -sivustolla ohjeistanut, miten kansalainen voi sähköisesti toimittaa arkaluontoisia/salaisia tietoja virastoille. Nämä kansalaisille suunnatut suojatun asioinnin ohjeet löytyvät oheisen linkin takaa.

Lisätietoja: Turvapostin lähettäminen

Mikäli rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Suosittelemme www-sivuillamme olevien lomakkeiden käyttöä asian vireille saattamisessa.

Toimistossamme käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyvaiheet kirjataan asianhallintajärjestelmän diaariin. Siihen merkittävät tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa on maksutonta.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei anna ennakkopäätöksiä eikä myönnä henkilötietojen käsittelyyn lupia. Se ei myöskään arvioi, ovatko muiden viranomaisten asiakirjat julkisia vai salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla.

Toimiston aukioloajat

Toimistomme on auki klo 8.00 - 16.15.

Jos haluat henkilökohtaista neuvontaa, on hyvä sopia asiakaskäynnistä etukäteen. Vireilläolevassa asiassa parhaiten sinua auttaa asian esittelijä. Tiedon asiasi esittelijästä saat ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon p. 029 56 66700 (vaihde).
 
Julkaistu 21.11.2016