Tietosuojaperiaatteemme

Tietosuojavaltuutetun toimiston noudattamat tietosuojaperiaatteet sekä toimiston ylläpitämien rekisterien rekisteriselosteet.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tietosuojaperiaatteet,tietosuojaseloste 25.4.2014.pdf (pdf, 0.1 Mt) Asianhallintajärjestelmän diaarin tietosuojaseloste 25.4.2014 (pdf, 0.23 Mt) Asianhallintajärjestelmän julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste 25.4.2014 (pdf, 0.07 Mt) Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste 25.4.2014 (pdf, 0.44 Mt) Viran- ja työnhakijoiden rekisterin tietosuojaseloste 25.4.2014.pdf (pdf, 0.23 Mt) Sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 a -k pykälien valvonnan asianhallintajärjestelmän diaarin tietosuojaseloste 25.4.2014 (pdf, 0.23 Mt) Sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 a -k pykälien asianhallintajärjestelmän julkisuuslain mukainen tietojärjestelmaseloste 25.4.2014 (pdf, 0.11 Mt)
 
Julkaistu 12.9.2014