Våra dataskyddsprinciper

De principer för integritetsskydd som iakttas av dataombudsmannens byrå samt registerbeskrivningar över de register som upprätthålls av byrån finner Du här.

Dataombudsmannens byrås dataskyddsprinciper,dataskyddsbeskrivning 25.4.2014.pdf (pdf, 0.1 Mt) Dataombudsmannens byrås ärendehanteringssystem Diarium (pdf, 0.01 Mt) Intressentgruppsregister; dataskyddsbeskrivning (pdf, 0.41 Mt) Register över tjänste- och arbetssökande dataskyddsbeskrivning (pdf, 0.41 Mt) Diarium för övervakning av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 13 a - k-dataskyddsbeskrivning (pdf, 0.41 Mt) Diarium för övervakning av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 13 a -k-datasystemsbeskrivning i enlighet med offentlighetslagen (pdf, 0.02 Mt)
 
Publicerad 8.5.2014