Hyppää sisältöön

Tietosuoja ja koronaviruksen leviämisen hillitseminen

Julkaisuajankohta 12.3.2020 18.59
Tiedote

Tietosuojalainsäädäntö ei estä kansanterveyteen liittyviä toimia ja tarttuvien tautien ehkäisemistä, mutta lainsäädäntö on huomioitava henkilötietojen käsittelyssä. Julkiset ja yksityiset organisaatiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi. Osaan toimenpiteistä voi liittyä henkilötietojen käsittelyä.

Suomessa on voimassa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa henkilötietojen käsittelyn tarttuvien ja vakavien tautien hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi. Henkilötietoja voidaan siis käsitellä koronaviruksen torjumiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn on oltava aina tarpeellista ja oikeasuhtaista.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään useista tietosuojaoikeuksista, muun muassa oikeudesta tarkastaa omat henkilötiedot.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista

Työntekijöiden henkilötietojen käsittely

Kun työpaikalla käsitellään henkilötietoja koronavirukseen liittyen, työnantajan on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö.   

Terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, jolloin tietoja on suojeltava erityisen tarkasti. Terveystiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kuvaavat henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä.

  • Tieto siitä, että työntekijä on saanut koronavirustartunnan, on terveystieto.
  • Tieto siitä, että työntekijä on palannut riskialueelta, ei ole terveystieto.
  • Tieto siitä, että työntekijä on karanteenissa (antamatta lisätietoja syystä), ei ole terveystieto.

Lisätietoa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelystä

Kaikki edellä mainitut tiedot ovat kuitenkin henkilötietoja ja niiden käsittelyyn sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ohella lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (työelämän tietosuojalaki). Työelämän tietosuojalaissa on erikseen säädetty työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevasta tarpeellisuusvaatimuksesta ja terveystietojen käsittelystä. Sovellettavaksi voivat tulla myös tartuntatautilaki ja muu työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö.

Työntekijöille tiedottaminen mahdollisesta tartunnasta

Työntekijän terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt etukäteen tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveystietojen käsittelyä.  Terveystietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin.

Lisätietoa työntekijän terveystietojen käsittelystä

Organisaation ulkopuolelle kertominen tietyn työntekijän mahdollisesta tartunnasta

Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista. Tarvittaessa työnantaja voi ilmaista yleisellä tasolla, organisaation käytänteiden mukaisesti, että työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään. Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus tai työntekijä on asetettu karanteeniin, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.

Tietosuojalainsäädäntö tulee sovellettavaksi ainoastaan silloin, kun käsitellään tunnistettavien henkilöiden henkilötietoja. Organisaatioiden muuhun tiedotustoimintaan ei sovelleta pääsääntöisesti tietosuojalainsäädäntöä.

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen leviämisen hillitsemisestä

Ajankohtaista koronaviruksesta (THL)

Varautuminen koronavirukseen (STM)

Lisätietoja:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun