EU:n komissio etsii jäseniä tietosuoja-asetusta käsittelevään asiantuntijaryhmään

TSV 19.5.2017 15.35
Uutinen

Euroopan komissio on perustanut asiantuntijaryhmän tukemaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista. Ryhmään haetaan kansalaisyhteiskunnan ja liike-elämän edustajia, tutkijoita sekä oikeusalan toimijoita. Jäsenhakemukset on jätettävä viimeistään 2. kesäkuuta.

Asiantuntijaryhmän pääasiallisena tehtävänä on esittää näkemyksiä tietosuoja-asetuksen soveltamisesta sidosryhmien näkökulmasta. Euroopan komissio uskoo sidosryhmien kuulemisen ja kokemusten jakamisen edistävän tietosuoja-asetuksen onnistunutta täytäntöönpanoa.

Komissio on jo aiemmin perustanut EU:n jäsenmaiden kansallisista viranomaisista koostuvan asiantuntijaryhmän, joka keskittyy tietosuoja-asetuksen ja -direktiivin soveltamisen oikeudellisiin näkökohtiin.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on kehittää EU:n digitaalisia sisämarkkinoita sekä luoda uusia yritysmahdollisuuksia ja innovaatioita. Asetus vahvistaa kansalaisten oikeutta yksityisyyteen.

Lisätietoja:

Tarkempi kuvaus asiantuntijaryhmän toiminnasta ja hakuohjeet löytyvät Euroopan komission verkkosivuilta (CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF MEMBERS OF THE MULTISTAKEHOLDER EXPERT GROUP TO SUPPORT THE APPLICATION OF REGULATION (EU) 2016/679).