FI SV

Social- och hälsovårdens dataskyddsseminarium i Tavastehus den 21‒22 november

TSV 23.8.2017 9.57
Nyhet

Social- och hälsovårdens årliga dataskyddsseminarium ordnas den 21‒22 november i Aulanko i Tavastehus. Seminariet är avsett för alla som i sitt arbete eller förtroendeuppdrag har att göra med social- och hälsovårdens dataskyddsärenden. Evenemanget riktar sig också till ledningen inom social- och hälsovården. Temat för seminariet är bland annat social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen med tanke på hanteringen av personuppgifter.

På den första seminariedagen behandlas gemensamma dataskyddsfrågor inom social- och hälsovården, såsom förberedelser för tillämpningen av dataskyddsförordningen samt övervakningen av användningen av patient- och klientuppgifter. Under dagen ges också en aktualitetsöversikt över social- och hälsovårdsministeriets lagstiftning. Temat för översikten är bland annat social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen: lagen om ordnande av social- och hälsovård och valfrihetslagen med tanke på hanteringen av personuppgifter. Paneldiskussionen på eftermiddagen fokuserar på ledningens ansvar för dataskyddet och informationssäkerheten.

Teman på den andra seminariedagen är aktuella frågor relaterade till Kanta-tjänsterna samt implementeringen av informationssäkerheten och dataskyddet bland personalen. På förmiddagen ordnas dessutom separata avsnitt om särskilda frågor inom social- och hälsovården. Ett syfte med seminariet är att stödja förberedelserna inför förändringarna.

Evenemanget ordnas av styrgrupperna för dataskyddet inom social- och hälsovården (Tellu och Sohvi) vid dataombudsmannens byrå. Programmet har planerats av dataombudsmannens byrå, Finlands Kommunförbund, Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Tavastehus stad och FCG Koulutus.

Ytterligare information:

Programmet och anmälningsblanketten finns på Finnish Consulting Groups webbplats (på finska)