Tietosuojavaltuutetun toimiston määräaikaiseksi ylitarkastajaksi Niina Heikman

TSV 20.2.2017 14.58
Uutinen

Oikeustieteen maisteri Niina Heikman on nimitetty ylitarkastajaksi ajalle 20.2.2017–25.5.2018. Heikmanin tehtäviin kuuluvat muun muassa sähköiseen viestintään ja kaupalliseen markkinointiin liittyvä tietosuojakysymykset.

Heikman on toiminut Viestintävirastossa digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Heikman on työskennellyt myös muun muassa markkinaoikeudessa ja kuluttajariitalautakunnassa.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi