Niina Heikman till dataombudsmannens byrås överinspektör för viss tid

TSV 20.2.2017 14.58
Nyhet

Juris magister Niina Heikman har utnämnts till överinspektör för perioden 20.2.2017–25.5.2018. Till Heikmans uppgifter hör dataskyddsfrågor om bland annat elektronisk kommunikation och marknadsföring.

Heikman har tidigare jobbat med digitala inre marknaden på Kommunikationsverket. Heikman har också arbetat på bland annat marknadsdomstolen och konsumenttvistenämnden.

Ytterligare information:

dataombudsmannen Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi