FI SV

Tietosuojavastaavista, tietojen siirrosta järjestelmästä toiseen ja johtavan valvontaviranomaisen määrittämisestä ohjeita suomeksi ja ruotsiksi

TSV 2.11.2017 15.40
Uutinen

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkinnasta suomeksi ja ruotsiksi. Samalla työryhmä julkaisi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tietosuojavastaavista, johtavan valvontaviranomaisen määrittämisestä ja oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ohjeet ja vastaukset ovat käännöksiä englanninkielisistä julkaisuista.

Ensimmäiset versiot ohjeista julkaistiin joulukuussa 2016. Ohjeita päivitettiin huhtikuussa 2017 julkisessa kuulemisessa saatujen kommenttien perusteella.

WP29-työryhmä on julkaissut tietosuoja-asetuksen soveltamista koskevia englanninkielisiä ohjeita myös vaikutustenarvioinnista, automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista, henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamisesta sekä hallinnollisten sakkojen määräämisestä.

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia sekä tietoturvaloukkausten ilmoittamista koskevia ohjeita voi kommentoida 28. marraskuuta saakka sähköpostitse osoitteisiin JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu ja presidenceg29@cnil.fr. Ohjeita päivitetään saadun palautteen perusteella. Kuulemisesta voi lukea tarkemmin WP29-työryhmän verkkosivuilta.

WP29-työryhmän tavoitteena on julkaista ohjeet suostumuksesta, läpinäkyvyydestä ja sertifioinnista sekä päivitys kansainvälisistä tiedonsiirron välineistä viimeistään helmikuussa 2018.

Ohjeet suomeksi:

Tietosuojavastaavia koskevat ohjeet (pdf, 0.78 Mt)

Oikeutta tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskevat ohjeet (pdf, 0.37 Mt)

Ohjeet rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittämiseen (pdf, 0.47 Mt)

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin suomeksi:

Tietosuojavastaavat (pdf, 0.59 Mt)

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen (pdf, 0.19 Mt)

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf, 0.24 Mt)

Ohjeet ruotsiksi:

Riktlinjer om dataskyddsombud (pdf, 1.01 Mt)

Riktlinjer om rätten till dataportabilitet (pdf, 0.37 Mt)

Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden (pdf, 0.67 Mt)

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ruotsiksi:

Dataskyddsombud (pdf, 0.47 Mt)

Rätten till dataportabilitet (pdf, 0.18 Mt)

Fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden (pdf, 0.25 Mt)

Lisätietoja:

EU:n tietosuojauudistus

WP29-työryhmän verkkosivut (englanniksi)