Perustuslakivaliokunnan lausunto tietosuojalaista valmistui

TSV
9.5.2018 18.14
Uutinen

Hallitus antoi esityksen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 1. maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietosuojalaki. Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon esityksestä hallintovaliokunnalle 9. toukokuuta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (eduskunnan verkkosivuilla)