Euroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa tietosuojalainsäädännön yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Tietosuojaneuvosto koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista.

Tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa. Tehtävän toteuttamiseksi tietosuojaneuvosto muun muassa

  • antaa tietosuojalainsäädäntöä selventäviä ohjeita, suosituksia ja päätöksiä
  • edistää yhteistyötä kansallisten tietosuojaviranomaisten välillä.

Lue lisää:

Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivut

Euroopan tietosuojaneuvoston toimintakertomus 2018 (pdf, englanniksi)

Toimintakertomuksen 2018 tiivistelmä (pdf, englanniksi)