Brexit ja henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan

Britannian EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Euroopan komissio ja Britannia pääsivät 24. joulukuuta 2020 sopimukseen tulevasta suhteestaan. EU-eron siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2020 lopussa Britannia menetti kaikki jäsenvaltion oikeutensa ja velvollisuutensa.

EU ja Iso-Britannia ovat sopineet kauppa- ja yhteistyösopimuksessaan neljän kuukauden lisäajasta, jonka aikana henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan voivat jatkua samoilla edellytyksillä kuin siirtymäkauden aikana ja ennen siirtymäkautta.

Se tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan siirtää Britanniaan samoilla perusteilla kuin EU:n sisällä lisäajan päättymiseen asti. Rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden ei tarvitse soveltaa erityisiä tietosuoja-asetuksen V luvussa säädettyjä suojamekanismeja ennen kuin henkilötietojen siirtoa koskeva lisäaika on päättynyt.

Neljän kuukauden lisäaikaa voidaan jatkaa vielä kahdella kuukaudella, ellei jompikumpi osapuoli vastusta lisäajan pidentämistä.

Henkilötietojen siirto Isoon-Britanniaan siirtymäkauden päätyttyä

Euroopan komissio voi tehdä kaksi Britanniaa koskevaa tietosuojan riittävyyspäätöstä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin nojalla. Komission riittävyyspäätökset olisivat silloin ensisijaisia siirtoperusteita. Tiedotamme mahdollisista riittävyyspäätöksistä verkkosivuillamme.

Jos riittävyyspäätöksiä ei tehdä tai henkilötietojen suojan taso todetaan riittämättömäksi, henkilötietoja voidaan lisäajan päätyttyä siirtää Britanniaan laillisesti ainoastaan silloin, kun käytössä on jokin tietosuoja-asetuksen V luvussa säädetyistä siirtoperusteista.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita henkilötietojen siirrosta Isoon-Britanniaan siirtymäkauden päätyttyä

Lisätietoja:
Tietoa brexitistä valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla

Tietojen siirrot kolmansiin maihin komission verkkosivuilla (englanniksi)

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksesta Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi)