Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita

Suomeksi käännetyt, hyväksytyt ohjeet

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista

Ohjeet 2/2018 henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevista poikkeuksista

Vain englanniksi julkaistut, hyväksytyt ohjeet

Guidelines 2/2019 on the processing of personal data in the context of the provision of online services to data subjects (Art. 6 1 b)

Recommendation 01/2019 on the draft list of the European Data Protection Supervisor regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment

Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43

Julkisen kuulemisen läpikäyneet ohjeet, joita ei vielä ole hyväksytty

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3)

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices
 

WP29-työryhmän ohjeita ja suosituksia

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön panemiseksi

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Läpinäkyvyys

Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat

Suostumus

Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Usein kysytyt kysymykset: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat

Tietoturvaloukkaukset

Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta

Vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Hallinnolliset sakot

Hallinnollisten sakkojen soveltamista ja määräämistä koskevat suuntaviivat