Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita

Suomeksi käännetyt, hyväksytyt ohjeet

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista (pdf)

Ohjeet 2/2018 henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevista poikkeuksista (pdf)

Vain englanniksi julkaistut, hyväksytyt ohjeet

Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 (pdf)

Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak (pdf)

Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak (pdf)

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices (pdf)

Guidelines 2/2019 on the processing of personal data in the context of the provision of online services to data subjects (Art. 6 1 b) (pdf)

Recommendation 01/2019 on the draft list of the European Data Protection Supervisor regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (pdf)

Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies (pdf)

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 (pdf)

Käynnissä olevat julkiset kuulemiset

Ei käynnissä olevia julkisia kuulemisia.

Julkisen kuulemisen läpikäyneet ohjeet, joita ei vielä ole hyväksytty

Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies (pdf)

Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications (pdf)

Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (pdf)

Guidelines 4/2019 on Data Protection by Design and by Default (pdf)

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) (pdf)

WP29-työryhmän ohjeita ja suosituksia

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön panemiseksi (pdf)

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf)

Läpinäkyvyys

Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat (pdf)

Suostumus

Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat (pdf)

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (pdf)

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat (pdf)

Tietoturvaloukkaukset

Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta (pdf)

Vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (pdf)

Hallinnolliset sakot

Hallinnollisten sakkojen soveltamista ja määräämistä koskevat suuntaviivat (pdf)