Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

WP29-työryhmän ohjeita ja suosituksia


Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Guidelines on Automated Individual Decision-making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Läpinäkyvyys

Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679

Suostumus

Guidelines on Consent under Regulation 2016/679

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Usein kysytyt kysymykset: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat

Tietoturvaloukkaukset

Guidelines on Personal Data Breach Notification under Regulation 2016/679  

Vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi