Työmäärä ja henkilöstömäärä kasvoivat

Tietosuojavaltuutetun toimistossa oli vuonna 2018 henkilökuntaa 27,4 henkilötyövuoden verran.EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavaltuutetun toimistoon vireille tulleiden asioiden määrä kasvoi tuntuvasti. Loppuvuoden 2018 aikana toimiston resursseja vahvistettiin uusien asiantuntijoiden rekrytoinneilla. Henkilötyövuosissa tämä lisäys näkyy suurimmilta osiltaan kuitenkin vasta vuonna 2019.

Tietosuojavaltuutetun toimiston työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Kyselyssä käytetty asteikko on 1–5. Vuonna 2018 työtyytyväisyyden keskiarvo oli tietosuojavaltuutetun toimistossa 3,25. Valtion työpaikkojen keskiarvo oli 3,59.Kokonaistyötyytyväisyys oli vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa selvästi parempi kuin vuotta aiemmin.

Koulutustasoindeksi mittaa sitä, mikä on kunkin työntekijän korkein koulutusaste. Lähellä kuutta oleva tunnusluku kertoo, että valtaosalla tietosuojavaltuutetun toimiston työntekijöistä on ylempi korkeakoulututkinto.

Tunnuslukuja 2018: