Henkilötietolaki

Hallitus on esittänyt uutta kansallista tietosuojalakia täydentämään ja täsmentämään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Hallitus ehdottaa, että samalla kumottaisiin nykyinen henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Tietosuojalaki on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Henkilötietolaki on voimassa, kunnes se kumotaan ehdotetulla tietosuojalailla. EU-oikeuden etusijaperiaatteen vuoksi tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Tietosuojalain esitysluonnoksesta saadut lausunnot ja lausuntoyhteenveto on julkaistu oikeusministeriön hankesivustolla.

Lisätietoa lakimuutoksen käsittelystä eduskunnan verkkosivuilla:

Käsittelytiedot: Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano – Uusi tietosuojalaki