Komission hyväksymät vakiolausekkeet

Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle voidaan tehdä myös komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC) käyttäen. 

Vakiolausekkeita voidaan käyttää siirroissa

  • rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä.