Vuoden 2018 tapahtumia

Tammikuu

28. tammikuuta vietetyn tietosuojapäivän teemana oli valmistautuminen uuteen tietosuojalainsäädäntöön.

Maaliskuu

Hallitus antoi eduskunnalle ehdotuksen uudeksi tietosuojalaiksi täydentämään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Huhtikuu

EU:n tietosuojaviranomaiset perustivat sosiaalisen median tietosuojaa käsittelevän alatyöryhmän.

Cambridge Analytica -tapaus osoitti, että kohdennettu mainonta poliittisiin tarkoituksiin voi olla riski perusoikeuksille ja demokratialle.

Toukokuu

Pohjoismaiset tietosuojaviranomaiset sopivat lisäävänsä yhteistyötä.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa. Euroopan tietosuojaneuvosto aloitti toimintansa.

Heinäkuu

Euroopan unionin tuomioistuin antoi tuomion, jossa todettiin Jehovan todistajien olevan rekisterinpitäjä ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä. Lue KHO:n päätös henkilötietojen käsittelystä saarnaamistyössä

Tietosuojavaltuutettu antoi lausunnon valtionvarainministeriön esityksestä, jossa ehdotettiin säädettäväksi uusi laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä. Lue lausunto kokonaisuudessaan

Syyskuu

Euroopan tietosuojaneuvosto vahvisti yhteiset kriteerit luetteloille tietosuojan vaikutustenarvioinneista.

Lokakuu

Tietosuojaviranomaisten maailmankokouksen teemana oli digitaalisten palveluiden eettisyys.

Marraskuu

Eduskunta hyväksyi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen tietosuojalain ja lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa.

Väestörekisterikeskus, Poliisihallitus, Viestintävirasto ja tietosuojavaltuutetun toimisto järjestivät Euroopan suurimman tietoturvaharjoituksen, johon osallistui lähes 300 julkisen hallinnon organisaatiota.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Tietosuojavastaavien foorumi järjestivät tekoälyä ja etiikkaa käsittelevän tilaisuuden.

Korkein hallinto-oikeus totesi tietosuojavaltuutetun toimiston menettelyn lainmukaiseksi EFFI ry:n vireille saattamassa, poliisin rekisterien välilliseen tarkastusoikeuteen liittyvässä asiassa. Lue KHO:n päätös kokonaisuudessaan

Joulukuu

Tietosuojavaltuutettu antoi lausunnon oikeusministeriön teettämästä selvityksestä, joka koski positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän tarvetta ja sen vaihtoehtoisia toteutustapoja. Lue lausunto kokonaisuudessaan

Tietosuojalautakunta päätti toimintansa. Kaikki tietosuojalainsäädäntöön perustuvat tehtävät keskitetään jatkossa tietosuojavaltuutetun toimistoon.