Tietosuojan trendit 2019

Internet on rikki

Toimet henkilötietojen käsittelyn väärinkäytöksiä vastaan tehostuvat.

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano tehostuu ja sen vaikutukset laajenevat maailmanlaajuisiksi

Euroopan tietosuojaneuvoston linjaukset yhdenmukaistavat tietosuojalainsäädännön tulkintoja koko Euroopassa. Samalla luodaan säännöt sille, milloin EU/ETA-alueen ulkopuolisten rekisterinpitäjien on noudatettava tietosuoja-asetusta.

Uudet teknologiat haastavat edelleen tietosuojan

Esimerkiksi kasvojentunnistus ja tietoaltaat tuovat uusia mahdollisuuksia mutta samalla myös haasteita henkilötietojen käsittelyyn.

Ihmisten tietoisuus oikeuksistaan paranee

Julkinen keskustelu tietosuojakysymyksistä lisää yksittäisten ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan. Ihmiset ovat myös entistä valmiimpia käyttämään näitä oikeuksiaan.