Tietosuojaviestintä entistä suuremmassa roolissa

Puhelinneuvonta vastasi vuoden 2018 aikana noin 3 600 puheluun.EU:n tietosuoja-asetus kasvatti mielenkiintoa tietosuojavaltuutetun toimiston työtä kohtaan. Asiakaspalvelun parantamiseksi otettiin käyttöön toimiston uudet verkkosivut. Samalla organisaatioiden ja yksityisten ihmisten mahdollisuutta sähköiseen asiointiin parannettiin. Lisäksi toimiston puhelinneuvonta palveli toimintavuoden aikana yli 3 600 asiakasta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijat kävivät luennoimassa tietosuojaan liittyvissä seminaareissa ja tilaisuuksissa. Luentopyyntöjä toimistolle tuli toimintavuoden aikana yhteensä 97.Tietosuojavaltuutettu esiintyi mediassa vuoden 2018 aikana lähes tuhat kertaa.

Myös mediat kirjoittivat tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä enemmän kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi tietosuoja-asetuksesta kirjoitettiin lähes 2 200 artikkelissa painetussa ja sähköisessä mediassa. Tietosuojavaltuutettu esiintyi hakusanana lähes tuhannessa artikkelissa.

Lainsäädäntöä päivitettiin GDPR-aikaan

Lausuntoja lainsäädäntöhankkeista annettiin vuoden 2018 aikana yli 330 kertaa.Tietosuojavaltuutettu osallistui aktiivisesti kansallisen tietosuojalainsäädännön valmisteluun ja erityislainsäädännön uudistamiseen. Yhteensä hän oli eduskunnan kuultavana 93 kertaa toimintavuoden aikana.

Tietosuojavaltuutetun toimisto antoi 332 lausuntoa lainvalmisteluhankkeista tai muista yhteiskunnallisesti merkittävistä hankkeista.