Henkilötietolaki

Henkilötietolaki ja laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta kumotaan 1.1.2019, kun uusi tietosuojalaki tulee voimaan. Tietosuojalaki täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Henkilötietolaki on voimassa, kunnes se kumotaan ehdotetulla tietosuojalailla. EU-oikeuden etusijaperiaatteen vuoksi tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Lisätietoa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla