Kansallinen lainsäädäntö

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan edellyttää vaikutustenarvioinnin tekemistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EUR-Lex) kansallisen liikkumavaran puitteissa.

Esimerkiksi tietosuojalain 31 §:n historiallisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä tilastoinnissa määrätyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen yhtenä edellytyksenä voi olla vaikutustenarvioinnin tekeminen ja sen toimittaminen tietosuojavaltuutetulle. Vaikutustenarviointi liittyy tässä tapauksessa tilanteeseen, jossa rekisterinpitäjä käsittelee erityisiä henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja historiallisen ja tieteellisen tutkimuksessa sekä tilastoinnissa ja haluaa poiketa määräytyistä rekisteröidyn oikeuksista.