Kansallinen lainsäädäntö

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan edellyttää vaikutustenarvioinnin tekemistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kansallisen liikkumavaran puitteissa.

Yleinen tietosuoja-asetus EUR-Lexin verkkosivuilla

Esimerkiksi tietosuojalain 31 §:n historiallisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä tilastoinnissa määrätyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen yhtenä edellytyksenä voi olla vaikutustenarvioinnin tekeminen ja sen toimittaminen tietosuojavaltuutetulle. Vaikutustenarviointi liittyy tässä tapauksessa tilanteeseen, jossa rekisterinpitäjä käsittelee erityisiä henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja historiallisen ja tieteellisen tutkimuksessa sekä tilastoinnissa ja haluaa poiketa määräytyistä rekisteröidyn oikeuksista.

Lue lisää: Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tai tilastoinnin yhteydessä