Aktuellt

Biträdande dataombudsmannen har förordnat företaget att ta bort adressuppgifter från bilarnas parkeringstecken

Biträdande dataombudsmannen gav företaget en anmärkning och ett förordnande om att ta bort bilisternas adress- och kunduppgifter från parkeringstillstånden. Enligt biträdande dataombudsmannens utredning är det inte nödvändigt att använda adressuppgifter i parkeringstecken med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter.

Visa mer
Pressmeddelande 30.6.2020 9.18
Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerade ett register för dataskyddsmyndigheternas beslut som tagits i gränsöverskridande samarbete

De flesta besluten handlar om de registrerades rättigheter och lagenligheten av behandlingen av personuppgifter. Beslut har fattats också om bland annat dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter samt organisationernas informationsskyldighet.

Visa mer
Nyhet 26.6.2020 15.34
Europeiska kommissionen publicerade en utvärdering om EU:s allmänna dataskyddsförordning – den nya lagstiftningen har förbättrat medborgarnas rättigheter

Kommission publicerade sin utvärdering den 24 juni när EU:s allmänna dataskyddsförordning har tillämpats i drygt två år. I utvärderingen konstaterar man att de flesta av lagreformens mål har redan uppnåtts. Medborgarna har fått ökade rättigheter samt möjligheter att övervaka behandlingen av sina personuppgifter. Enhetlig tillämpning av lagstiftningen och effektiv övervakning av genomförandet måste dock utvecklas.

Visa mer
Nyhet 25.6.2020 12.08