Aktuellt

Nordiska dataskyddsmyndigheter fortsätter sitt nära samarbete

Datainspektionen och de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden har i samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Bland annat ska myndigheterna gemensamt fokusera på strategier för tillsyn och att ge stöd och vägledning till dataskyddsombud.

Se mer
Pressmeddelande 9.5.2019 8.25
Anu Talus och Jari Råman valdes till biträdande dataombudsmän

Statsrådet utnämnde idag juris magister Anu Talus och juris doktor Jari Råman till tjänsterna som biträdande dataombudsman. Båda tjänsterna tillsattes för en period på fem år från den 1 maj 2019.

Se mer
Pressmeddelande 25.4.2019 11.45
Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman

Statsrådet utnämnde i dag juris kandidat Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman. Han inleder sin femårsperiod den 1 maj 2019.

Se mer
Pressmeddelande 17.4.2019 13.47