Har du upptäckt ett missförhållande i behandlingen av personuppgifter?

Du kan göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att en organisation eller person behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsbestämmelserna.

Detta kan innebära till exempel att

  • ingen lagenlig grund föreligger för behandlingen av personuppgifter
  • personuppgifter behandlas i för stor utsträckning sett till syftet för behandlingen.

Utifrån din anmälan prövar dataombudsmannens byrå nödvändiga åtgärder. Om ärendet gäller behandlingen av dina personuppgifter, meddelar vi till dig hur ärendet framskrider och hur det avgörs. I övriga fall är vi i kontakt med dig enbart av synnerliga skäl.

Har dina dataskyddsrättigheter kränkts? Du kan framföra en begäran för att rätta en situation.

Säkerställ att dataombudsmannen kan hjälpa

Svara på följande frågor och du når en sida där du får information om dataombudsmannen har möjlighet att hjälpa dig i ärendet. Detta test är gjort för att hjälpa dig. Dina svar sparas inte.

Gå till frågorna