Nationell lagstiftning

I den nationella lagstiftningen är det möjligt att förutsätta konsekvensbedömning inom ramen för det nationella svängrum som ges i EU:s allmänna dataförordning.

EU:s allmänna dataförordning i EUR-Lex

Till exempel en förutsättning för att avvika från den registrerades rättigheter i vetenskapliga och historiska forskningsändamål som avses i 31 § i dataskyddslagen kan vara utförande av en konsekvensbedömning och inlämnande av den till dataskyddsombudsmannen. I detta fall anknyter konsekvensbedömningen till en situation där registeransvarig behandlar särskilda personuppgifter eller personuppgifter relaterade till straffrättsliga domar och förbrytelser i historisk och vetenskaplig forskning samt statistik och vill avvika från vissa rättigheter som registrerade har.

Mer information: Undantag från den registrerades rättigheter i samband med vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring