Trender inom dataskydd 2019

Internet är trasigt

Åtgärder mot missbruk vid behandling av personuppgifter effektiviseras.

Genomförandet av dataskyddsförordningen effektiviseras och får globala konsekvenser

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer harmoniserar tolkningarna av dataskyddslagstiftningen i hela Europa. Samtidigt skapas regler för när länder utanför EU/EES-området ska iaktta dataskyddsförordningen.

Nya tekniker utmanar dataskyddet ytterligare

Till exempel ansiktsidentifiering och datasjöar medför nya möjligheter, men samtidigt även utmaningar för behandlingen av personuppgifter.

Människornas medvetenhet om deras rättigheter blir bättre

Den offentliga debatten om dataskyddsfrågor ökar enskilda människors medvetenhet om deras rättigheter. Människorna är även mer redo att utöva dessa rättigheter.