Yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

Tietosuojakäytäntömme: asiointi puhelimitse

Faksi: 029 566 6735

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Jos haluat saattaa asiasi vireille tietosuojavaltuutetun toimistoon, voit käyttää myös sähköisiä lomakkeita:

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen

Oikeusministeriön turvaposti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvapostin lähettämiseen (pdf).

Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi tai PL 800, 00531 Helsinki.

Luentopyynnöt

Toimiston asiantuntijat luennoivat pyynnöstä eri sidosryhmien ja organisaatioiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Koulutustoiminta on pääosin maksullista. Toimisto perii pidetyistä luennoista valtion maksuperustelain ja oikeusministeriön maksuperusteasetuksen perusteella määritellyt maksut.

Luentopyynnöt tulee lähettää tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi.

Lisätietoja koulutuspalveluista antaa tarkastaja Pirjo Helén, p. 029 566 6731.

Tietosuojavaltuutetun toimiston luento-, esitelmä- ja konsultointipalkkiot sekä akkreditoinnin tuntipalkkiot vuonna 2019 (pdf)

Laskutusohjeet

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön yhteydessä toimivat viranomaiset vastaanottavat, käsittelevät ja arkistoivat ostolaskunsa vain verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702459747234

Välittäjätunnus (OpusCapita Group Oy): E204503

Y-tunnus: 0245974-7

ALV-tunnus: FI02459747

Osoita lasku tietosuojavaltuutetun toimistolle. Mainitse laskussa myös käsittelyä helpottavat lisä- ja viitetiedot, esimerkiksi tilaajan nimi ja tiliöintikoodi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei vastaanota sähköpostilla tai paperisina lähetettyjä laskuja. Jos teillä ei ole käytössänne järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa toistaiseksi maksutonta Baswaren verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Verkkolaskutuspalvelun käyttöön liittyvät ohjeet saatte osoitteesta www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen Postin tarjoamaa Verkosto-palvelua.Verkkolaskun lähettäminen Verkosto-palvelun kautta valtion virastoille on maksutonta.

Tavara- ja palveluhankintojen laskutuksessa tulee käyttää 21 päivän maksuehtoa valtiovarainministeriön julkaisemien julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaisesti (JYSE), ellei maksuajasta ole muuta sovittu.