Yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Tietosuojakäytäntömme: asiointi puhelimitse

Faksi: 029 566 6735

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Jos haluat saattaa asiasi vireille tietosuojavaltuutetun toimistoon, voit käyttää myös sähköisiä lomakkeita:

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen

Oikeusministeriön turvaposti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvapostin lähettämiseen (pdf).

Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi tai PL 800, 00521 Helsinki.

Luentopyynnöt

Toimiston asiantuntijat luennoivat pyynnöstä eri sidosryhmien ja organisaatioiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Koulutustoiminta on pääosin maksullista. Toimisto perii pidetyistä luennoista valtion maksuperustelain ja oikeusministeriön maksuperusteasetuksen perusteella määritellyt maksut.

Luentopyynnöt tulee lähettää tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi.

Lisätietoja koulutuspalveluista antaa tarkastaja Pirjo Helén, p. 029 566 6731.

Tietosuojavaltuutetun toimiston luento-, esitelmä- ja konsultointipalkkiot sekä akkreditoinnin tuntipalkkiot vuonna 2019 (pdf)

Laskutusohjeet

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön yhteydessä toimivat viranomaiset vastaanottavat, käsittelevät ja arkistoivat ostolaskunsa vain verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702459747017

Välittäjätunnus (OpusCapita Group Oy): 003710948874

Y-tunnus: 0245974-7

ALV-tunnus: FI02459747

Osoita lasku tietosuojavaltuutetun toimistolle. Mainitse laskussa myös käsittelyä helpottavat lisä- ja viitetiedot, esimerkiksi tilaajan nimi ja tiliöintikoodi.

Jos käytössäsi ei ole järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen voi käyttää valtion tarjoamaa maksutonta verkkolaskutuspalvelua.