Diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahat

Diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahat sihkkarastá du vuoigatvuođaid ja friijavuođaid heaggadieđuid gieđahallamis

Diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahat gohcá diehtosuodjeláhkaásaheami čuovvuma ja olbmuid diehtosuodjevuoigatvuođaid ollašuvvama.

Juohkehaččas lea vuoigatvuohta iežas heaggadieđuid suodjái. Diehtosuodji lea vuođđovuoigatvuohta, mii sihkkarastá olbmuid vuoigatvuođaid ja friijavuođaid ollašuvvama heaggadieđuid gieđahallamis. Diehtosuoji dárkkuhussan lea ovdanbuktit, goas ja mo heaggadieđuid sáhttá gieđahallat.

Diehtosuodjeáittardeaddjin doaibmá Anu Talus. Veahkkediehtosuodjeáittardeaddjit leaba Annina Hautala ja Heljä-Tuulia Pihamaa. Diehtosuodjeáittardeaddji ja veahkkediehtosuodjeáittardeaddjit leat bargguineaset iehčanasat ja sorjjasmeahttumat.

Heaggadieđut leat ovdamearkan namma, telefonnummir, persovdnadovddaldat, muohtogovva ja telefovnna IP-čujuhus.

Registtardoallin gohčoduvvo organisašuvdna, mii meroštallá manin ja man láhkai heaggadieđut gieđahallojit.

Registrerejuvvon olmmožin gohčoduvvo olmmoš, gean heaggadieđuid registtardoalli gieđahallá.

Priváhtaolmmožin sáhtát leat oktavuođas diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahahkii earret eará dalle, go

  • organisašuvdna ii leat bivdagis fuolakeahttá ollašuhttán du diehtosuodjevuoigatvuođaid
  • leat fuopmášan váilevuođa man nu organisašuvnna heaggadieđuid gieđahallamis
  • dárbbašat rávvema diehtosuodjeáššiin.

Organisašuvnnat sáhttet leat oktavuođas diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahahkii earret eará dalle, go

  • organisašuvnnas lea dáhpáhuvvan heaggadieđuid guoski diehtodorvoloavkideapmi
  • organisašuvdnii lea nammaduvvon ođđa diehtosuodjevástideaddji dehe diehtosuodjevástideaddji oktavuođadieđut rivdet
  • organisašuvdna galgá ovdal heaggadieđuid gieđahallama áiggaheami gullat diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahaga, daningo gieđahallan dagahivčče stuorra riskka registrerejuvvon olbmui
  • organisašuvdna dárbbaša almmolaš rávvema man nu diehtosuodjegažaldagas.

Diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahaga oktavuođadieđut

Uksačujuhus: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsset
Poastačujuhus: PL 800, 00531 Helsset
Telefonguovddáš: 029 566 6700
Girjenkantuvra: 029 566 6768
Šleađgapoasta (girjenkantuvra): tietosuoja(at)om.fi

Vuoigatvuođaministeriija dorvodiehtu lea dorvvolaš vuohki doaimmahit hearkkes dieđuid ja dieđuid, mat leat dárkkuhuvvon čiegusin, diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahahkii.

Vuoigatvuođaministeriija dorvodiehtobálvalus (suomagillii)