Teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ koontâr

Teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ koontâr stään vuõiggâdvuõđääd da väʹlddvuõđääd persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst

Teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ koontâr vuåpp teâttsuõjjlääʹjjšiõttummuž jääʹǩǩtummuž da oummui teâttsuõjjvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž.

Juõʹǩǩkast lij vuõiggâdvuõtt persoonteâđeez suâjja. Teâttsuõjj lij vuâđđvuõiggâdvuõtt, kååʹtt stään oummu vuõiggâdvuõđi da väʹlddvuõđi teâuddjummuž persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst. Teâttsuõj jurddjen lij čuäʹjted, kuäʹss da mäʹhtt persoonteâđaid vueiʹtet ǩiõttʼtõõllâd.

Teâttsuõjjväʹlddneʹǩǩen toiʹmmai Anu Talus. Veäʹǩǩteâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ lie Annina Hautala da Heljä-Tuulia Pihamaa. Teâttsuõjjväʹlddneǩ da veäʹǩǩteâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ lie tuâjstes jiõččnaž da čõõntem.

Tuu persoonteâđ lie õuddmiârkkân nõmmad, teʹlfoon-nââmrad, persoontiõttad, muâttsnilmdõkkâd da teʹlfoonad IP-addrõs.

Rekisteeʹrtuõʹllʼjeeʹjen kååččat organisaatio, kååʹtt meäʹrtââll mõõnn diõtt da mõõnn nalla persoonteâđaid ǩiõttʼtõõlât.

Rekisterõsttum ooumžen kååččat oummu, koonn persoonteâđaid rekistertuõʹllʼjeei ǩiõttʼtââll.

Privattooumžen vuäitak leeʹd õhttvuõđâst teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ konttra jeeʹrab mieʹldd teʹl, ko

  • organisaatio ij leäkku raukkmõõžžâst huõlǩâni teâuddam teâttsuõjjvuõiggâdvuõđääd
  • leäk vuâmmšam pannääʹšš koonn-ne organisaatio persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst
  • taarbšak vuäʹpstummuž teâttsuõjjaaʹššin.

Organisaatio vueiʹtte leeʹd õhttvuõđâst teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ konttra jeeʹrab mieʹldd teʹl, ko

  • organisaatiost lij ǩiâvvâm persoonteâđaid kuõskki teâttstaan-neuʹrrummuš
  • organisaatio sizz lij nõõmtum ođđ teâttsuõjjvaʹstteei leʹbe teâttsuõjjvaʹstteei õhttvuõtt-teâđ mottje
  • organisaatio âlgg õuʹddel persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž alttummuž kuullâd teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ konttâr, ko ǩiõttʼtõõllmõš šõõddteʹče õll riisk rekisterõsttum ooumže
  • organisaatio taarbaš takai vuäʹpstummuž koonn-ne teâttsuõjjkõõččmõõžžâst.

Teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ konttâr õhttvuõtt-teâđ

Jååʹttemaddrõs: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Pååʹštaddrõs: PL 800, 00531 Helsinki
Teʹlfoonkõõskõs: 029 566 6700
Ǩeeʹrjeempäiʹǩǩ: 029 566 6768
Neʹttpååʹšt (ǩeeʹrjeempäiʹǩǩ): tietosuoja(at)om.fi

Vuõiggâdvuõttministeria staansaakk lij staanlaž nääʹll tooiʹmted ääʹrjes da peeitast ââʹnnem vuâllsaž teâđaid teâttsuõjjväʹlddneeʹǩǩ konttra.

Vuõiggâdvuõttministeria staansaakk-kääzzkõs (lääddas)