Hyvää Tietosuojapäivää 28.1.2019

28.1.2019 10.36
Kolumni
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Kansainvälisen tietosuojapäivän juuret ulottuvat aikaan ennen internetiä. Euroopan neuvosto, johon kuuluu tällä hetkellä 47 valtiota, hyväksyi ensimmäisen tietosuojasuosituksen 28.1.1981. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

On ilmeistä, että tietosuoja on kulkenut pitkän tien sen aamuhämäristä alkaneeseen vuoteen 2019. Lainsäädännön kehitys ja ympäristön muutos ovat tuoneet tietosuojan demokratian ytimeen.

Tietosuojavastaavat avainroolissa

Tämän vuoden Tietosuojapäivä on ensimmäinen, jolloin voimassa ovat sekä EU:n tietosuoja-asetus että kansallinen tietosuojalaki. Niiden myötä tietosuojavaltuutetun toimiston tärkeäksi kohderyhmäksi ovat muodostuneet organisaatioissa toimivat tietosuojavastaavat. Heitä on tänä päivänä tietosuojavaltuutetun toimiston rekisterissä jo noin 1 300.

Tietosuojavastaavista muodostuva henkilörekisteri oli harjoituksena meillekin erinomaisen hyödyllinen. Viranomaisen julkisuuslain nojalla ylläpitämä diaari on määritelty henkilörekisteriksi. Suutarin lapsikin tarvitsi siis kengät, ja tietosuojavaltuutetun toimistosta tuli rekisterinpitäjä.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle tämä merkitsi myös tarvetta kuvata prosessi, tehdä tarvittava riskiarvio ja suunnitella henkilötietojen käsittely Privacy by design -hengessä. Neuvottelut palveluntarjoajien kanssa ovat olleet oppimisen paikka.

Tänä vuonna yksi tietosuojavaltuutetun toimiston tärkeimmistä painopistealueista on yhteydenpidon kehittäminen tietosuojavastaavien välille sekä heidän ja meidän viranomaisten välille. Tähän on kehitteillä uusia viestintäkanavia, joista ensimmäinen, tietosuojavaltuutetun toimiston uutiskirje, on tilattavissa jo helmikuun aikana. Toivottavasti tietosuojavastaavat ja heidän edustamansa organisaatiot hyötyvät palveluistamme.

Tietosuojanäkökulmaa vaalikentille

Henkilötietojen suoja on keskeinen elementti vaalihäirinnän vastaisessa työssä. Ei toki yksin, sillä vaalityössä on huolehdittava myös muista asiaan vaikuttavista seikoista.

Meidän huomiomme kohteena on muiden muassa puolueiden ja vaaliorganisaatioiden suorittama henkilötietojen käsittely, vaalimainonta ja tietysti profilointi ja "micro targeting". Tietosuojan noudattaminen ja noudattamisen osoittaminen auttavat rakentamaan luottamusta vaalien laillisuuteen.

Vaalien laillisuus ei ilmeisesti mennyt ihan kohdalleen Ison-Britannian brexit-äänestyksessä. Nyt brexit puhuttaa paljon myös osapuolten välillä, ja myös me pyrimme tuottamaan lisätietoa brexitiin liittyvistä asioista omasta näkökulmastamme. Perussanoma on selvä: kova brexit merkitsee, että Isosta-Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen maa. Tietojen siirto sinne tai siellä olevaan pilvipalveluun edellyttää tietosuojan tasosta huolehtimista. Brexit-sopimuksessa puolestaan on tietosuojaa koskeva siirtymäaika.

Luvassa vilkas ja kiinnostava vuosi

Tänä päivänä on hyvä luoda katse lähitulevaisuuteen. Saimme oman tietosuojaprojektimme päätökseen, mutta työ jatkuu. Apulaistietosuojavaltuutettujen rekrytointi on parhaillaan käynnissä, ja myös asiantuntijalautakunta pitäisi saada muodostetuksi pian. Eduskunta viimeistelee työtään. Annoimme lainsäädäntötyöstä vuonna 2018 yhteensä 93 lausuntoa! Oven takana odottavat uuden organisaatiomme, mukaan luettuna seuraamuskollegion sisäänajo, Euroopan tietosuojaneuvoston työsuunnitelman jalkauttaminen maahamme ja edelleen jatkuva valmistautuminen ePrivacy-asetukseen. Toivottavasti onnistumme luottamuksen rakentamisessa.

Hyvää Tietosuojapäivää!