Kun et halua, että tietojasi käsitellään

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos et halua, että niitä käsitellään ollenkaan.

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa.

Yritystä, viranomaista tai yhteisöä, joka kerää henkilötietojasi, kutsutaan rekisterinpitäjäksi.

Voit pyytää, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan

Voit joissakin tapauksissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Rajoittaminen tarkoittaa, että rekisterinpitäjä saa käsitellä tietojasi vain

 • suostumuksellasi
 • oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
 • yleisen edun takia
 • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä näissä tilanteissa:

 • Tiedot ovat mielestäsi virheellisiä.
 • Tietojasi käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne poistetaan kokonaan.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 • Olet vastustanut tietojesi käsittelyä (pyytänyt, että niitä ei käsiteltäisi lainkaan), mutta lopullista päätöstä harkitaan vielä.

Jos rekisterinpitäjä rajoittaa tietojesi käsittelyä, sen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava rajoittamisesta kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu. Voit pyytää rekisterinpitäjää kertomaan sinulle, kenelle tietojasi on luovutettu.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä

Joissakin tilanteissa voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että tietojasi ei käsiteltäisi ollenkaan.

Vastustaminen on mahdollista, jos rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi yleisen edun tai julkisen vallan vuoksi tai oikeutetun etunsa perusteella. Oikeutetusta edusta on kyse esimerkiksi silloin, kun henkilötietojasi käytetään suoramarkkinointiin.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä, jos sinulla on siihen jokin henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvä erityinen syy. Jos kyse on suoramarkkinoinnista, sinun ei kuitenkaan tarvitse perustella vastustamista.

Toimi näin

Esitä pyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Lisätietoa siitä, mikä on oikea kanava, saat esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Kerro pyynnössä

 • haluatko rajoittaa vai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • perustelut käsittelyn rajoittamiselle tai vastustamiselle, paitsi jos kyse on suoramarkkinoinnista
 • nimesi
 • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi. Jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi, sen täytyy kertoa sinulle kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot