Hyppää sisältöön

Erityislainsäädäntö

Tietosuojalainsäädännön lisäksi Suomessa on voimassa henkilötietojen käsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä. Suuri osa siitä sääntelee viranomaisten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Erityissäännökset voivat joko säännellä yleislakia tarkemmin henkilötietojen käsittelyä jossakin toiminnassa tai määritellä, miten henkilötietoja on sallittua käsitellä yleislaista poiketen.

Erityislainsäädäntö jakautuu säädöksiin, jotka käsittelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta merkityksellisiä henkilörekistereitä (esimerkiksi väestötietorekisteri, opinto-oikeuteen ja opintosuorituksiin liittyvät rekisterit) sekä säädöksiin, joissa säädetään tiettyyn toimialaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä (esimerkiksi työelämän tietosuojalaki, luottotietolaki). Lisäksi yksittäisiä tietosuojaa koskevia säännöksiä sisältyy muuhun lainsäädäntöön.

 

Sivun alkuun