Ajankohtaista

Euroopan tietosuojaneuvostolta ohje tietosuoja-asetuksen soveltamisalaa ja kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevien artiklojen keskinäisestä suhteesta

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi marraskuun täysistunnossaan luonnoksen ohjeesta, joka koskee yleisen tietosuoja-asetuksen alueellisen soveltamisalan (3 artikla) ja kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevien säännösten (V luku) keskinäistä suhdetta. Ohje selventää kansainvälisten henkilötietojen siirron määritelmää ja auttaa rekisterinpitäjiä tunnistamaan tilanteet, joissa on kyse kansainvälisistä henkilötietojen siirroista. Lisäksi tietosuojaneuvosto antoi lausunnon Euroopan komission digitaalisten palvelujen säännösehdotuksista.

Näytä lisää
Uutinen 24.11.2021 12.50

Tietosuojavaltuutetun toimistolta ohjeistusta sote-toimijoille tietoturvaloukkausten ilmoituskäytännöistä

Apulaistietosuojavaltuutettu on lähettänyt sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ohjekirjeen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa tietoturvaloukkausten ilmoituskäytäntöjä. Tietosuojavaltuutetun toimisto on havainnut, että toimialalla on tarve tarkentavalle ohjeistukselle tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen. Kirjeessä annetaan muun muassa esimerkkejä ilmoitusvelvollisuudesta erilaisissa tilanteissa.

Näytä lisää
Tiedote 18.11.2021 9.52

Tietoturvaloukkausten dokumentointivelvollisuuden piiriin kuuluvat myös tapahtuma-ajan lokitiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto haluaa muistuttaa rekisterinpitäjiä siitä, että tietojärjestelmään kohdistuneen henkilötietojen tietoturvaloukkausten yhteydessä tallennetut tapahtuma-ajan lokitiedot on säilytettävä osana dokumentointivelvollisuutta.

Näytä lisää
Tiedote 15.11.2021 9.20

Tietosuojavaltuutetun blogi

4.5.2021

Evästeisiin pyydettävästä suostumuksesta saatiin kaivattu päätös, mutta tasapainottelu neuvonnan ja valvonnan välillä jatkuu yhä

Evästeet puhuttavat jälleen – hallinto-oikeus antoi asiaa koskevan ratkaisun muutama viikko sitten. Hallinto-oikeuden aineellisoikeudellinen ratkaisu vastasi tietosuojavaltuutetun vakiintunutta linjaa.

Näytä lisää