Ajankohtaista

Tietosuojavaltuutetun toimisto päivitti luettelon käsittelytoimista, joiden yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi

Tietosuojavaltuutetun toimiston luetteloa käsittelytoimista, joiden yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi, on päivitetty 21.12.2018. Se on myös julkaistu Virallisessa lehdessä 2/2019. Aiemmin julkaistuun luetteloon on tehty muutoksia Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon johdosta.

Näytä lisää
Tiedote 14.1.2019 9.05
Tietosuojalautakunnan toiminta lakkaa 1.1.2019

Tietosuojalaki tulee voimaan 1.1.2019 ja sen myötä tietosuojalautakunnan toiminta lakkaa. Kaikki tietosuojalainsäädäntöön perustuvat tehtävät keskitetään tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojalainsäädännön uudistuksen myötä myös tietosuojalautakunnan myöntämien lupien voimassaolo päättyy.

Näytä lisää
Tiedote 21.12.2018 14.59
Tietosuojalain mukaisista rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tai tilastoinnin yhteydessä

Lähtökohtaisesti rekisteröidyllä on tieteellisessä ja historiallisessa tutkimuksessa käytössään tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Tietosuojalain 31 §:n mukaan näistä rekisteröidyn oikeuksista voidaan tietyin edellytyksin poiketa. Jos rekisterinpitäjä käsittelee erityisiä henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja ja haluaa poiketa rekisteröidyn oikeuksista, sen on lisäksi laadittava tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, joka toimitetaan tietosuojavaltuutetulle.

Näytä lisää
Tiedote 21.12.2018 13.43

Reijo Aarnion blogi

Pyhä käyttötarkoitussidonnaisuus

23.10.2018

Pyhä käyttötarkoitussidonnaisuus

Juuri kun laineet sote-uudistuksen kapitaatiokorvauksen ympärillä näyttäisivät tasoittuneen, meille annetaan valtioneuvoston selonteko 5/2018. Kapitaatiossahan on kysymys koko kansan profiloinnista ja sen ennustamisesta, miten me itse kukin tulemme rasittamaan terveydenhuollon palveluita ja aiheuttamaan kustannuksia. Uuden selonteon esitykset menevät vielä tätäkin pidemmälle.

Näytä lisää