Ajankohtaista

Opas Eurodac-järjestelmään tallennettavien sormenjälkitietojen käsittelystä on julkaistu

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut englanninkielisen, lähinnä viranomaisille suunnatun oppaan Eurodac-järjestelmään tallennettavien sormenjälkitietojen käsittelystä. Opas ilmestyy lähiaikoina myös suomenkielisenä.

Näytä lisää
Uutinen 18.2.2020 12.41
Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) käsittelee raporttia tietosuoja-asetuksesta sekä ohjetta viranomaisten välisistä henkilötietojen siirroista

Tietosuojaneuvoston täysistunnon 18.–19.2. aiheena on mm. EDPB:n Euroopan komissiolle laatima raportti tietosuoja-asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta. Lisäksi kokouksessa on tarkoitus hyväksyä ohje viranomaisten välisistä henkilötietojen siirroista kolmansiin maihin asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

Näytä lisää
Tiedote 17.2.2020 10.44

Reijo Aarnion blogi

Yhteisössä on voimaa

24.1.2020

Yhteisössä on voimaa

Euroopan komissio antoi tammikuussa 2018 tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se sisälsi ohjeet yleisen tietosuoja-asetuksen suorasta soveltamisesta 25. toukokuuta 2018 lähtien. Tiedonnannon 3.3 jakso on otsikoitu jopa vähän haastavasti: ”Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit kansallisille tietosuojaviranomaisille”.

Näytä lisää