Ajankohtaista

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi hallinnollisen seuraamusmaksun useista puutteista henkilötietojen käsittelyssä

Seuraamuskollegio määräsi 26. toukokuuta hallinnollisen seuraamusmaksun Taksi Helsinki Oy:lle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Yhtiö ei ollut arvioinut henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja vaikutuksia ennen kuin se otti käyttöönsä ääntä ja kuvaa takseissa tallentavan kameravalvontajärjestelmän. Puutteita oli myös asiakkaiden informoinnissa ja henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnissa.

Näytä lisää
Tiedote 29.5.2020 14.46
Euroopan tietosuojaneuvoston toimintakertomus 2019: edistysaskelia eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön yhdenmukaisessa soveltamisessa

Euroopan tietosuojaneuvosto on julkaissut vuoden 2019 toimintakertomuksensa. Kertomuksessa esitellään neuvoston toisen toimintavuoden keskeisimmät saavutukset sekä tavoitteet kuluvalle vuodelle.

Näytä lisää
Uutinen 25.5.2020 11.33
Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Seuraamuskollegio määräsi 18. toukokuuta seuraamusmaksun kolmelle yritykselle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä.

Näytä lisää
Tiedote 22.5.2020 14.39

Reijo Aarnion blogi

GDPR on vielä kapaloissaan

25.5.2020

GDPR on vielä kapaloissaan

Kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tuttavallisemmin Suomessakin GDPR:nä tunnettua, alettiin soveltaa kaksi vuotta sitten, esitettiin kaksi kommenttia. Ensimmäisen mukaan GDPR:ää olisi jo pitänyt uudistaa, oikeastaan ennen kuin siitä oli ehditty saada ensimmäisiäkään kokemuksia. Toisen kommentin mukaan kahden vuoden siirtymäaika oli puolestaan liian lyhyt.

Näytä lisää