Ajankohtaista

Apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt Opetushallitukselle aloitteen opetuksessa käytettävien sovellusten henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut vireille asioita, jotka koskevat opetuksessa käytettävien sovellusten käsittelemiä oppilaiden henkilötietoja. Apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt Opetushallitukselle aloitteen, jonka tarkoituksena on luoda opetusalalle ohjeistus opetuksessa hyödynnettävien sovellusten käyttöönottoon, jossa huomioidaan myös oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset.

Näytä lisää
Tiedote 15.10.2021 10.03
Euroopan tietosuojaneuvostolta lausunto Etelä-Korean tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätösluonnoksesta

Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut lausuntonsa Euroopan komission päätösluonnoksesta, joka koskee Etelä-Korean tietosuojan tason riittävyyttä. Lausunnossaan tietosuojaneuvosto keskittyy yleisiin huomioihin Korean tietosuojalainsäädännöstä sekä viranomaisten pääsyyn ETA-alueelta Etelä-Koreaan siirrettyihin henkilötietoihin lainvalvontaa ja kansallista turvallisuutta varten.

Näytä lisää
Uutinen 1.10.2021 9.39
Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut vuoden 2020 toimintakertomuksen

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut kertomuksensa vuoden 2020 toiminnasta. Kertomuksessa kuvataan vuoden tärkeimpiä tietosuojatapahtumia, keskeisimpiä ratkaisuja ja valvontatoimia eri toimialoilla sekä toiminnan tunnuslukuja. Toiminnassa näkyivät erityisesti tietoturvaloukkausilmoitusten määrän kasvu, koronapandemiaan liittyvät tietosuojakysymykset sekä toimistossa käynnistetty ruuhkanpurkuprojekti. Merkittävimmissä ratkaisuissaan tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi ensimmäiset seuraamusmaksut tietosuojarikkomuksista keväällä 2020.

Näytä lisää
Tiedote 29.9.2021 11.26

Tietosuojavaltuutetun blogi

4.5.2021

Evästeisiin pyydettävästä suostumuksesta saatiin kaivattu päätös, mutta tasapainottelu neuvonnan ja valvonnan välillä jatkuu yhä

Evästeet puhuttavat jälleen – hallinto-oikeus antoi asiaa koskevan ratkaisun muutama viikko sitten. Hallinto-oikeuden aineellisoikeudellinen ratkaisu vastasi tietosuojavaltuutetun vakiintunutta linjaa.

Näytä lisää