Ajankohtaista

Euroopan tietosuojaneuvosto selventää sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin soveltamisalaan kuuluvia seurantatekniikoita

Euroopan tietosuojaneuvosto on julkaissut ohjeluonnoksen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (niin sanotun ePrivacy-direktiivin) teknisestä soveltamisalasta. Ohje selventää, mitä teknisiä toimia, erityisesti uusia seurantatekniikoita, direktiivin 5 artiklan 3 kohta koskee. Ohjeluonnos on julkisella kuulemiskierroksella kuuden viikon ajan.

Näytä lisää
Uutinen 21.11.2023 10.47

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt ParkkiPate Oy:lle valituslupaa – hallinto-oikeuden ratkaisu tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksistä jää voimaan

Korkein hallinto-oikeus on 9. marraskuuta hylännyt ParkkiPate Oy:n valituslupahakemuksen Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi heinäkuussa 2022 yhtiön vaatimukset tietosuojavaltuutetun antamien määräysten ja huomautusten sekä seuraamuskollegion määräämän hallinnollisen seuraamusmaksun kumoamisesta.

Näytä lisää
Tiedote 9.11.2023 13.21

Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa: Organisaation on arvioitava tietoturvaloukkauksen vakavuutta rekisteröityjen kannalta

Tietosuojavaltuutetun toimisto on täydentänyt verkkosivuilleen ohjeita henkilötietoja koskevan tietoturvaloukkausilmoituksen tekemisestä. Organisaatioille suunnatut ohjeet koskevat vaikutusten vakavuuden arviointia rekisteröidyn kannalta, rekisteröidyille ilmoittamista, ilmoituksen täydentämistä ja määräaikojen noudattamista.

Näytä lisää
Uutinen 8.11.2023 14.18

Tietosuojavaltuutetun blogi

27.1.2023

Tekoälyä, viranomaistoimivaltaa ja luteita

Euroopan neuvoston aloitteesta syntynyttä kansainvälistä tietosuojapäivää vietetään huomenna 17. kertaa. Tietosuojapäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Näytä lisää