Ajankohtaista

Euroopan tietosuojaneuvosto on tehnyt WhatsAppia koskevan sitovan päätöksen kiistanratkaisumenettelyssä

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt täysistunnossaan 28. heinäkuuta kiistanratkaisupäätöksen WhatsApp Ireland Ltd -yhtiötä koskevasta päätösluonnoksesta. Päätösluonnos koskee Irlannin valvontaviranomaisen oma-aloitteista tutkintaa WhatsAppin toiminnasta. Asiaa käsiteltiin tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyssä, sillä Irlannin tietosuojaviranomainen hylkäsi EU-maiden osallistuvien valvontaviranomaisten päätösluonnoksesta esittämät vastalauseet.

Näytä lisää
Uutinen 29.7.2021 15.38
Korkeakoululle seuraamusmaksu tietosuojarikkomuksista työajanseurannassa kertyneiden sijaintitietojen käsittelyssä

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt heinäkuussa hallinnollisen seuraamusmaksun korkeakoululle tietosuojarikkomuksista työntekijöiden sijaintitietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä käsitteli työntekijöiden sijaintitietoja tarpeettomasti ja ilman lainmukaista perustetta työajan leimaamiseen tarkoitetulla mobiilisovelluksella. Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi rekisterinpitäjän myös päättämään sijaintitietojen käsittelyn.

Näytä lisää
Tiedote 29.7.2021 10.59
Euroopan tietosuojaneuvostolta ohjeita käytännesäännöistä tiedonsiirtojen välineenä, virtuaalisista ääniavustajista ja rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän määritelmistä

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt uusia ohjeistuksia, joihin lukeutuvat ohjeet käytännesäännöistä tietojen siirron välineenä sekä julkisen kuulemisen jälkeen hyväksytyt lopulliset versiot virtuaalisia ääniavustajia koskevista ohjeista ja rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän määritelmiä koskevista ohjeista. Käytännesääntöjä tiedonsiirtojen välineinä koskevat ohjeet ovat kommentoitavana 1. lokakuuta saakka.

Näytä lisää
Uutinen 22.7.2021 10.51

Tietosuojavaltuutetun blogi

Evästeisiin pyydettävästä suostumuksesta saatiin kaivattu päätös, mutta tasapainottelu neuvonnan ja valvonnan välillä jatkuu yhä

4.5.2021

Evästeisiin pyydettävästä suostumuksesta saatiin kaivattu päätös, mutta tasapainottelu neuvonnan ja valvonnan välillä jatkuu yhä

Evästeet puhuttavat jälleen – hallinto-oikeus antoi asiaa koskevan ratkaisun muutama viikko sitten. Hallinto-oikeuden aineellisoikeudellinen ratkaisu vastasi tietosuojavaltuutetun vakiintunutta linjaa.

Näytä lisää