Ajankohtaista

Apulaistietosuojavaltuutettu: Puheluiden tallentamisesta on ilmoitettava asiakkaille ennen nauhoittamisen aloittamista

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen muuttamaan informointia ja tarkastusoikeuden toteuttamista koskevia toimintatapoja. Yritys ei ollut kertonut kuluttajille puheluiden nauhoittamisesta. Se ei myöskään tarjonnut kuluttajille mahdollisuutta saada puhelutallenteiden jäljennöksiä.

Näytä lisää
Tiedote 27.2.2020 13.28
Euroopan tietosuojaneuvosto keskusteli tietosuoja-asetuksen toimivuudesta sekä yritysfuusioiden vaikutuksesta tietosuojaan

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) kokoontui 18. ja 19. helmikuuta täysistuntoon, jonka aiheina olivat muun muassa Euroopan komissiolle laadittava raportti tietosuoja-asetuksen toimivuudesta, ohjeistus henkilötietojen siirrosta kolmansien maiden viranomaisille sekä lausunto yritysfuusioiden vaikutuksista tietosuojaan.

Näytä lisää
Tiedote 24.2.2020 9.28

Reijo Aarnion blogi

Yhteisössä on voimaa

24.1.2020

Yhteisössä on voimaa

Euroopan komissio antoi tammikuussa 2018 tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se sisälsi ohjeet yleisen tietosuoja-asetuksen suorasta soveltamisesta 25. toukokuuta 2018 lähtien. Tiedonnannon 3.3 jakso on otsikoitu jopa vähän haastavasti: ”Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit kansallisille tietosuojaviranomaisille”.

Näytä lisää