Ajankohtaista

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja tietosuojaneuvoston lausunto: lainsäädäntöehdotus lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi verkossa sisältää vakavia puutteita

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet yhteisen lausuntonsa komission lainsäädäntöehdotuksesta lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Tietosuojaneuvosto ja valtuutettu tukevat ehdotuksen tavoitteita, mutta ilmaisevat samalla myös huolensa joidenkin suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksesta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.

Näytä lisää
Uutinen 4.8.2022 9.37

Euroopan tietosuojaneuvostolta kiistanratkaisupäätös Instagramista ja vastauksia TikTokia koskeviin kysymyksiin

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi täysistunnossaan kaksi TikTokia koskevaa kirjettä vastauksena Euroopan kuluttajajärjestö BEUC:lle sekä Access Now -järjestölle. Tietosuojaneuvosto on lisäksi antanut sitovan kiistanratkaisupäätöksen Irlannin tietosuojaviranomaisen Instagramia koskevasta päätösluonnoksesta. Irlanti on oma-aloitteisessa tutkinnassaan selvittänyt lasten henkilötietojen käsittelyä Instagramissa.

Näytä lisää
Uutinen 3.8.2022 14.23

Sijoituspalvelujen tarjoajalle huomautus tietosuojasäännösten vastaisesta käytännöstä tunnistamiseen tarvittavien tietojen pyytämisessä

Tietosuojaviranomaisten EU-maiden rajat ylittävässä yhteistyössä annetun päätöksen mukaan ruotsalainen sijoituspalveluja tarjoava yhtiö on rikkonut yleistä tietosuoja-asetusta, sillä se ei ollut helpottanut riittävästi rekisteröityjen oikeuksien käyttöä. Yhtiö oli pyytänyt asiakkaita toimittamaan henkilöllisyyden varmistamiseen liittyviä tietoja postitse, vaikka sillä oli käytössä myös tarkoitukseen soveltuva digitaalinen asiointikanava.

Näytä lisää
Uutinen 29.7.2022 10.03

Tietosuojavaltuutetun blogi

28.1.2022

Tietosuojaa turvataan eurooppalaisella yhteistyöllä

Tietosuojapäivän seminaari järjestetään tänään etänä. Kuten myös viime vuonna. Ehkä ensi vuonna pääsemme jälleen tapaamaan kollegoita ihan kasvotusten. Kansainvälinen tietosuojapäivä on oivallinen hetki tehdä katsaus viime vuoteen ja pysähtyä tarkastelemaan myös eurooppalaista kehitystä hieman laajemmalla perspektiivillä.

Näytä lisää