Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

Tietosuojakäytäntömme: asiointi puhelimitse

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Jos haluat saattaa asiasi vireille tietosuojavaltuutetun toimistoon, voit käyttää myös sähköisiä lomakkeita:

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Tietosuojakäytäntömme

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen

Oikeusministeriön turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Lähetä turvaviesti oikeusministeriön palvelussa

Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen (pdf).

Liitetiedostojen lähettäminen

Emme suosittele liitetiedostojen käyttöä sähköposteissa. Liitetiedoston sijaan asiakirjan sisältö tulisi pääsääntöisesti sisällyttää sähköpostin viestikenttään.

Sallittuja tiedostomuotoja ovat:

  • 1997–2022 DOCX, PPTX ja XLSX
  • PDF
  • ODF
  • Kuvatiedostot: JPEG, GIF, PNG, TIFF
  • Äänitiedostot: WAV, AAC, MP3
  • Videotiedostot: H.264 MP4
  • ASCII ISO 8859-1 Latin 1 tekstitiedostot

Jos käytät liitetiedostoissa muita tallennusmuotoja, tiedostoa ei välttämättä voida lukea. Sähköpostiviestin koko liitetiedostoineen voi olla enintään 20 megatavua. Suuremmat liitetiedostot (400 megatavuun asti) pyydetään toimittamaan turvaviestinä. Tätä suurempien liitetiedostojen toimituksesta on sovittava erikseen.

Asiakirjojen toimittamisesta USB-muistien, DVD-levyjen tai muiden vastaavien tietovälineiden avulla tulee sopia erikseen.

Asiointi tietosuojavaltuutetun toimistossa

Pyydämme asiakkaitamme asioimaan ensisijaisesti sähköisesti, sähköpostilla tai puhelimella. Jos asiaa ei voi hoitaa sähköpostilla, puhelimella tai sähköisillä verkkolomakkeilla, pyydämme varaamaan tapaamisajan etukäteen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamo palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00

Puhelinneuvontamme palvelee tiistaista torstaihin klo 9.00–11.00.

Asiakkaamme voivat tarvittaessa tuoda asiakirjoja aulapalveluun. Asiakirjat toimitetaan aulapalvelusta tietosuojavaltuutetun toimistoon. Jos asiakas haluaa todisteen asiakirjan jättämisestä, vastaanottotodistus toimitetaan hänelle jälkikäteen postitse tai sähköpostitse. Vastaanottotodistusta on pyydettävä erikseen.

Kirjaamo

Puhelinneuvonta

Verkkolomakkeet

Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi tai PL 800, 00531 Helsinki.

Tietosuojavaltuutetun toimiston asiakirja-aineistot ovat pääsääntöisesti julkisia. Aineisto voi kuitenkin tapauksesta riippuen olla osittain tai kokonaan salassa pidettävää. Ratkaisu salassapidosta tehdään kunkin asian osalta erikseen. Tietosuojavaltuutetun toimisto avustaa asiakasta tarvittaessa asiakirjojen yksilöinnissä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerromme, millaisia tietoja tietosuojavaltuutetun toimisto tallentaa ja miten tietoja voi pyytää itselleen.

Mahdollisista asiakirjaluovutuksista voidaan joutua perimään oikeusministeriön asetuksen (988/2022) (Finlexissä) ja tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksen (Dnro 2081/01/2019) mukainen maksu.

Luentopyynnöt

Toimiston asiantuntijat luennoivat pyynnöstä eri sidosryhmien ja organisaatioiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Koulutustoiminta on pääosin maksullista. Toimisto perii pidetyistä luennoista valtion maksuperustelain ja oikeusministeriön maksuperusteasetuksen perusteella määritellyt maksut.

Luentopyynnöt tulee lähettää tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi.

Lisätietoja koulutuspalveluista antaa tarkastaja Pirjo Helén, p. 029 566 6731.

Tietosuojavaltuutetun toimiston luento-, esitelmä- ja konsultointipalkkiot sekä akkreditoinnin tuntipalkkiot (pdf)

Laskutusohjeet

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön yhteydessä toimivat viranomaiset vastaanottavat, käsittelevät ja arkistoivat ostolaskunsa vain verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702459747234

Välittäjätunnus (Posti Messaging Oy): FI28768767

Y-tunnus: 0245974-7

ALV-tunnus: FI02459747

Osoita lasku tietosuojavaltuutetun toimistolle. Mainitse laskussa myös käsittelyä helpottavat lisä- ja viitetiedot, esimerkiksi tilaajan nimi ja tiliöintikoodi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei vastaanota sähköpostilla tai paperisina lähetettyjä laskuja. Jos teillä ei ole käytössänne järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa toistaiseksi maksutonta Baswaren verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Verkkolaskutuspalvelun käyttöön liittyvät ohjeet saatte osoitteesta www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus.

Tavara- ja palveluhankintojen laskutuksessa tulee käyttää 21 päivän maksuehtoa valtiovarainministeriön julkaisemien julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaisesti (JYSE), ellei maksuajasta ole muuta sovittu.

Sivun alkuun