Kun toimivaltainen viranomainen käsittelee henkilötietojasi

Rikosasioiden tietosuojalaissa (Finlex) kerrotaan, mitä oikeuksia sinulla on toimivaltaisen viranomaisen käsitellessä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen tai syyteharkintaan saattaminen
  • syyteharkinta ja muu rikokseen liittyvä syyttäjän toiminta
  • rikosasian käsitteleminen tuomioistuimessa
  • rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpaneminen
  • yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojeleminen tai tällaisten uhkien ehkäiseminen
  • kansallisen turvallisuuden suojaaminen.

Sinulla on oikeus

Kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mikä viranomainen niitä käyttää.

Yllä olevista linkeistä löydät lisätietoa siitä, milloin ja miten voit käyttää oikeuksiasi.