Brexit ja henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan

EU-eron siirtymäkauden päätyttyä Britannia menetti kaikki jäsenvaltion oikeutensa ja velvollisuutensa. Myös ETA-alueen ja Britannian välisiin henkilötietojen siirtoihin on EU-eron myötä sovellettava kolmansia maita koskevia tietosuojasäännöksiä. Henkilötietoja voi siirtää Britanniaan Euroopan komission tekemän tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella.

Euroopan komissio teki kaksi Britanniaa koskevaa niin kutsuttua tietosuojan vastaavuuspäätöstä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin nojalla kesäkuussa 2021. Komission vastaavuuspäätökset ovat ensisijaisia siirtoperusteita, joilla henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueelta Britanniaan.

Kun henkilötietoja siirretään vastaavuuspäätöksen nojalla, muita tietosuoja-asetuksen V luvussa säädettyjä siirtoperusteita ei tarvita. Näissäkin tilanteissa on kuitenkin varmistettava, että yleistä tietosuoja-asetusta noudatetaan kokonaisuudessaan. Henkilötietojen siirtojen on oltava sallittua ja siirroissa on noudatettava tietosuojaperiaatteita.

Britanniaa koskevat tietosuojan vastaavuuspäätökset

Komission tekemiin vastaavuuspäätöksiin sisältyy raukeamislauseke, jonka mukaan päätökset ovat voimassa neljä vuotta. Ilmoitamme verkkosivuillamme päätöksiin liittyvistä muutoksista.

Britannian maahanmuuton valvontaa varten tehdyt henkilötietojen siirrot jäävät yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla tehdyn vastaavuuspäätöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Tietoa brexitistä valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla

Tietojen siirrot kolmansiin maihin Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi)

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksesta komission verkkosivuilla (englanniksi)

Komission tiedote Britanniaa koskevista vastaavuuspäätöksistä (28.6.2021)