Brexit ja henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan

Britannian EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Eron myötä alkoi vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta. Siirtymäkauden aikana Britannialla on kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. Ainoa merkittävä poikkeus on, ettei Britannia enää osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

Henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan voivat jatkua samoilla edellytyksillä kuin ennen siirtymäkautta. Se tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan siirtää Britanniaan samoilla perusteilla kuin Suomen sisällä vuoden 2020 loppuun asti. Rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden ei tarvitse soveltaa erityisiä tietosuoja-asetuksen V luvussa säädettyjä suojamekanismeja ennen kuin siirtymäkausi on päättynyt.

Henkilötietojen siirto Isoon-Britanniaan siirtymäkauden päätyttyä

Siirtymäkauden päätyttyä henkilötietoja voidaan siirtää Britanniaan laillisesti ainoastaan silloin, kun käytössä on jokin tietosuoja-asetuksen V luvussa säädetyistä siirtoperusteista.

Euroopan komissio tekee siirtymäkauden aikana Britanniaa koskevan tietosuojan riittävää tasoa koskevan päätöksen, jolloin tietoja olisi mahdollista siirtää sen perusteella. Komission vastaavuuspäätös olisi silloin ensisijainen siirtoperuste. Päätös tietosuojan riittävästä tasosta vaatii  kolmannen maan oikeusjärjestelmän laajan arvioinnin.

Tarkempaa tietoa EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta kerrotaan myöhemmin siirtymäkauden aikana.

Lisätietoja:
Tietoa brexitistä valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla
Tietojen siirrot kolmansiin maihin komission verkkosivuilla (englanniksi)