Brexit ja henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan

Britannian EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Euroopan komissio ja Britannia pääsivät 24. joulukuuta 2020 sopimukseen tulevasta suhteestaan. EU-eron siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2020 lopussa Britannia menetti kaikki jäsenvaltion oikeutensa ja velvollisuutensa.

EU ja Iso-Britannia sopivat kauppa- ja yhteistyösopimuksessaan lisäajasta, jonka aikana henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan voivat jatkua samoilla edellytyksillä kuin siirtymäkauden aikana ja ennen siirtymäkautta kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Tämä tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan siirtää Britanniaan samoilla perusteilla kuin EU:n sisällä lisäajan päättymiseen asti. Rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden ei tarvitse soveltaa erityisiä tietosuoja-asetuksen V luvussa säädettyjä suojamekanismeja ennen kuin henkilötietojen siirtoa koskeva lisäaika on päättynyt.

Henkilötietojen siirto Isoon-Britanniaan siirtymäkauden päätyttyä

Euroopan komissio voi tehdä kaksi Britanniaa koskevaa tietosuojan riittävyyspäätöstä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin nojalla. Komission riittävyyspäätökset olisivat silloin ensisijaisia siirtoperusteita. Tiedotamme mahdollisista riittävyyspäätöksistä verkkosivuillamme.

Jos riittävyyspäätöksiä ei tehdä tai henkilötietojen suojan taso todetaan riittämättömäksi, henkilötietoja voidaan lisäajan päätyttyä siirtää Britanniaan laillisesti ainoastaan silloin, kun käytössä on jokin tietosuoja-asetuksen V luvussa säädetyistä siirtoperusteista.

Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut lausunnot riittävyyspäätösten luonnoksista huhtikuussa 2021.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita henkilötietojen siirrosta Isoon-Britanniaan siirtymäkauden päätyttyä

Lisätietoja:
Tietoa brexitistä valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla

Tietojen siirrot kolmansiin maihin Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi)

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksesta komission verkkosivuilla (englanniksi)