Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Kun on kyse omista oikeuksistasi

Tietosuojaoikeudet auttavat sinua hallitsemaan omia tietojasi. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ole aina ensin yhteydessä henkilötietojasi käsittelevään yritykseen tai organisaatioon eli rekisterinpitäjään.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojavaltuutettu voi joissakin tapauksissa määrätä rekisterinpitäjän toteuttamaan pyyntösi.

Lue lisää: Onko tietosuojaoikeuksiasi loukattu?

Kun on kyse muusta epäkohdasta henkilötietojen käsittelyssä

Voit ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle, jos epäilet, että jokin organisaatio tai henkilö käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Epäkohta voi tarkoittaa esimerkiksi, että henkilötietojen käsittelylle ei ole lainmukaista perustetta tai että henkilötietoja käsitellään liian laajasti käsittelyn tarkoitukseen nähden.

Lue lisää: Havaitsitko epäkohdan henkilötietojen käsittelyssä?