Kun haluat tarkastaa tietosi

Rekisterinpitäjän on kerrottava sinulle, käsitteleekö se sinua koskevia henkilötietoja.

Voit halutessasi tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri rekisterinpitäjät käsittelevät.  Näin voit myös varmistaa, että sinua koskevat tiedot ovat oikeita.

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa.

Yritystä, viranomaista tai yhteisöä, joka kerää henkilötietojasi, kutsutaan rekisterinpitäjäksi.

Rekisterinpitäjän on toimitettava sinulle jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, joita se käsittelee. Jäljennös on lähtökohtaisesti maksuton. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä maksun, joka kattaa toimenpiteen kustannukset.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa myös seuraavista asioista:

 • mistä henkilötietosi on hankittu
 • miksi niitä tarvitaan
 • kuinka kauan niitä tarvitaan
 • onko henkilötietojasi luovutettu tai aiotaanko niitä luovuttaa eteenpäin – jos kyllä, kenelle
 • onko tietoja siirretty EU:n ulkopuolelle – jos on, miten ne on suojattu
 • käytetäänkö henkilötietojesi käsittelyssä automaattista päätöksentekoa – jos käytetään, mitä se tarkoittaa
 • miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi.

Voit saada nämä tiedot paperilla, sähköisesti jossakin yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa tai suullisesti.

Toimi näin

Esitä tarkastuspyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Lisätietoa siitä, mikä on oikea kanava, saat esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Kerro pyynnössä

 • mitkä tiedot haluat tarkastaa
 • haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tiedot tietyltä ajanjaksolta
 • missä muodossa haluat tiedot
 • nimesi
 • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietojasi. Jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tietosuojaoikeuksiesi loukkaamisesta.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietojasi, sen täytyy kertoa sinulle kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Lue lisää, kuinka voit tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri viranomaiset käsittelevät: Toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen tarkastaminen