Hyppää sisältöön

Tietosuoja on menestystekijä

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuoja on meille menestystekijä: yksityisille ihmisille se tarkoittaa henkilötietojen parempaa suojaa ja mahdollisuutta omien tietojen hallitsemiseen, yrityksille kilpailuetua, joka syntyy vastuullisesta toiminnasta.

Lue lisää tietosuojavaltuutetun toimiston organisaatiosta

 

Toiminta-ajatuksemme:
vapaus tehdä itsenäisesti, yhteisön voimaa hyödyntäen, ammattitaidolla, ennaltaehkäisevästi ja ohjaten
 

Strategiamme kulmakivet:
ennakointi ja priorisointi, osaaminen, informaatio-ohjaus ja liittoutuminen
 

Arvomme:
yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja riippumattomuus, ajanmukaisuus, luovuus, avoimuus ja ymmärrettävyys
 

Tavoitteemme

 • Edistämme oikeutta yksityisyydensuojaan ja kansalaisten luottamusta henkilötietojen käsittelyn avoimuuteen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
 • Jalkautamme tietosuojauudistuksen tavoitteet ja vaikutukset onnistuneesti kansalliseen lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan.
 • Vaikutamme ennaltaehkäisevästi henkilötietojen käsittelyyn liittyviin loukkauksiin.
 • Edistämme kansalaisten, rekisterinpitäjien ja tietojen käsittelijöiden tietoisuutta tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Edistämme EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Toiminnan painopistealueita vuonna 2022

 • Rekisteröidyn oikeudet ja lasten tietosuoja
 • Välineiden luominen pk-yrityksille tietosuojan tason arvioimiseksi
 • Rekisterinpitäjän roolien selkeys julkisella ja yksityisellä sektorilla
 • Tiedonsiirrot kolmansiin maihin ja pilvipalvelut
 • Tietosuojavastaavat
 • Viranomaisen toimivallan selkiyttäminen
Sivun alkuun