Hyppää sisältöön

Edistämme vastuullista digitaalista toimintaympäristöä

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Vahvistamme tietoisuutta tietosuojaan liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista sekä edistämme EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Yksityisille ihmisille tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen parempaa suojaa ja mahdollisuutta omien tietojen hallitsemiseen. Yrityksille tietosuoja merkitsee kilpailuetua, joka syntyy vastuullisesta toiminnasta. Tietosuojasta huolehtiminen luo luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan. Julkisella sektorilla on merkittävä rooli vastuullisen datatalouden luomisessa. 

Lue lisää tietosuojavaltuutetun toimiston organisaatiosta

 

​​​​​​​

Strategiamme painopisteet
Asiakaslähtöisyys, sidosryhmäyhteistyö, eurooppalainen yhteistyö ja työhyvinvointi

Tavoitteemme

 • Edistämme oikeutta yksityisyydensuojaan ja kansalaisten luottamusta henkilötietojen käsittelyn avoimuuteen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
 • Jalkautamme tietosuojauudistuksen tavoitteet ja vaikutukset onnistuneesti kansalliseen lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan.
 • Vaikutamme ennaltaehkäisevästi henkilötietojen käsittelyyn liittyviin loukkauksiin.
 • Edistämme kansalaisten, rekisterinpitäjien ja tietojen käsittelijöiden tietoisuutta tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Edistämme EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Toiminnan painopistealueita vuonna 2024

 • Rekisteröidyn tarkastusoikeus
 • Haavoittuvassa asemassa olevien rekisteröityjen oikeudet
 • Rekisterinpitäjien tukeminen tiedolla
 • Tekoäly, automaattinen päätöksenteko, profilointi
 • Vaikuttaminen eurooppalaisessa yhteistyössä
 • Tietosuojavaltuutetun toimivalta uusissa digi- ja datasäädöksissä
Sivun alkuun