Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja

Tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen menestymisen edellytys, joka turvaa tutkittavien luottamusta. Keskeistä on, että henkilötietojen käsittely suunnitellaan koko tiedon elinkaaren ajalta ennen käsittelyn aloittamista.

Tietosuojasäännökset suojaavat tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä. Lainsäädännön tavoitteena on luoda tasapaino henkilötietojen suojan ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn välille. Tietosuojasäännöksissä on tieteellistä tutkimusta koskevia erityisiä käsittelysäännöksiä ja poikkeuksia, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää tutkimustoimintaa.

Kaikki tutkimustoiminta ei ole tieteellistä. Silloin tieteelliselle tutkimukselle luodut käsittelyperusteet ja poikkeusmahdollisuudet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät tai markkinointi- ja mielipidetutkimukset eivät ole tieteellistä tutkimusta. Henkilötietojen käsittely on kuitenkin mahdollista myös muita kuin tieteellisen tutkimuksen tarkoituksia varten. Silloin käsittelyperuste ei voi kuitenkaan olla tieteelliselle tutkimukselle tarkoitettu käsittelyperuste, eivätkä poikkeukset rekisteröityjen oikeuksista ole mahdollisia samalla tavalla. Ei-tieteellisiin tutkimuksiin voidaan käyttää ongelmitta anonymisoituja tietoja. Anonymisoituja tietoja ei enää katsota henkilötiedoiksi, joten niihin ei sovelleta tietosuojasäännöksiä.