Hyppää sisältöön

Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja

Tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen menestymisen edellytys, joka turvaa tutkittavien luottamusta. Keskeistä on, että henkilötietojen käsittely suunnitellaan koko tiedon elinkaaren ajalta ennen käsittelyn aloittamista.

Tietosuojasäännökset suojaavat tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä. Lainsäädännön tavoitteena on luoda tasapaino henkilötietojen suojan ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn välille. Tietosuojasäännöksissä on tieteellistä tutkimusta koskevia erityisiä käsittelysäännöksiä ja poikkeuksia, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää tutkimustoimintaa.

Kaikki tutkimustoiminta ei ole tieteellistä. Esimerkiksi markkinointi- ja mielipidetutkimukset tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät eivät ole tieteellistä tutkimusta. Silloin tieteelliselle tutkimukselle luodut käsittelyperusteet ja poikkeukset eivät ole käytettävissä. Henkilötietojen käsittely on kuitenkin mahdollista myös muita kuin tieteellisen tutkimuksen tarkoituksia varten.

Kaikessa tutkimustoiminnassa voidaan käyttää anonymisoituja tietoja ilman käsittelyperustetta. Anonymisoituja tietoja ei enää katsota henkilötiedoiksi, joten niihin ei sovelleta tietosuojasäännöksiä.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin tieteellisestä tutkimuksesta.

Sivun alkuun