Oikeus saada tietoa toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mihin tarkoitukseen toimivaltainen viranomainen kerää henkilötietojasi ja miten niitä käsitellään.

Yleensä viranomainen antaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvän tiedon kirjallisesti. Kuvauksen henkilötietojen käsittelystä löydät usein myös viranomaisen verkkosivuilta.

Viranomainen voi jättää tiedot antamatta kokonaan tai osittain. Tällöin edellytyksenä on, että tietojen antamatta jättäminen on välttämätöntä

  • rikosten ennalta estämisen, paljastamisen, selvittämisen tai rikoksiin liittyvien syytetoimien vuoksi taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanolle aiheutuvan haitan välttämiseksi
  • viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi
  • yleisen turvallisuuden suojelemiseksi
  • kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi
  • muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi.