Kansainvälinen toiminta

Tietosuojavaltuutettu toimii Suomen edustajana Euroopan tietosuojaneuvostossa. Neuvoston vastuulla on tietosuojalainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen Euroopan unionissa.

Tietosuojaneuvosto koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista.

Tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa. Tehtävän toteuttamiseksi tietosuojaneuvosto muun muassa

  • antaa tietosuojalainsäädäntöä selventäviä ohjeita, suosituksia ja päätöksiä
  • edistää yhteistyötä kansallisten tietosuojaviranomaisten välillä.

Lue lisää:
Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivut

Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivut (englanniksi)

Tietosuojaneuvoston toimintakertomuksen 2018 suomenkielinen tiivistelmä (pdf)

Tietosuojaneuvoston englanninkielinen toimintakertomus 2018 (pdf)