Tietosuoja.fi:n saavutettavuusseloste

Tämä on www.tietosuoja.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste, joka on laadittu 22.9.2020. Selostetta on päivitetty 21.12.2020.

Pyrimme takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio arvioi verkkosivuston saavutettavuuden syyskuun 2020 aikana. Lisäksi olemme arvioineet verkkosivujen saavutettavuutta itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tietosuoja.fi-verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaitut saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan kesän 2021 aikana.

Ei-saavutettava sisältö

Toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavuusvaatimusten mukaisia:

Visuaalisuus

 • Kontrastit ja linkkien erottuvuus eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Kaikilla elementeillä ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusindikaattoria, ja kohdistusindikaattori erottuu liian heikosti muutamissa tapauksissa selaimesta riippuen. (WCAG 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7)
 • Responsiivisuudessa ja tekstin suurentamisessa on parannettavaa. (WCAG 1.4.10, 1.4.4)

Otsikot

 • Verkkosivuston otsikkotasoissa on puutteita, jotka saattavat vaikeuttaa sivujen rakenteen ymmärtämistä. Joiltakin sivuilta puuttuu sivun sisältöä kuvaava h1-tason otsikko, tai h1-tason otsikoita saattaa olla useita. (WCAG 1.3.1)
 • Osa otsikoista ja title-attribuuteista on nimetty puutteellisesti. Joidenkin sivujen otsikot saattavat olla identtisiä tai toistaa tiedon tarpeettomasti. (WCAG 2.4.2)

Tiedostot ja kuvat

 • Verkkosivustolla on pdf-liitetiedostoja, joista kaikki eivät ole saavutettavia. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.11, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.1, 4.1.2)
 • Joidenkin kuvien tekstivastineet puuttuvat. Kaikissa kuvituskuvissa tekstivastineita ei ole merkitty tyhjiksi. (WCAG 1.1.1)

Haku

 • Sivuston haussa on saavutettavuuspuutteita, jotka liittyvät kohdistukseen, järjestystoimintoon, elementtien asetteluun, nimeämisen yhdenmukaisuuteen ja kontrasteihin. Kaikki ruudunlukuohjelmat eivät lue hakusivun linkkejä. Kaikki hakutulossivun linkit eivät toimi näppäimistöllä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.4.11, 2.1.1, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2)

Kielimääritys

 • Osaa tekstin seassa olevasta muunkielisestä tekstistä ei lueta oikein, sillä sen kieltä ei ole määritelty (WCAG 3.1.2). Kielivalikon linkeissä on virheellinen merkintätapa. (WCAG 2.5.3)

Navigointi

 • Puutteet navigaatioelementtien merkitsemisessä voivat vaikeuttaa elementtiryhmien tunnistamista. Sivuvalikossa on saavutettavuuspuutteita, eivätkä alasivut tai osioiden etusivut näy sivuvalikossa. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 3.2.3, 4.1.2)
 • Osaa sivujen aktiivisista kohteista ei ole merkitty oikein ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 1.4.1)
 • Sivutustoiminto ei toimi oikein näppäimistökäyttäjillä. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Hyppylinkki ei aina vie käyttäjää sivun pääsisältöön, ja osa maamerkeistä on nimetty identtisesti. (WCAG 2.4.3, 3.2.2)

Lomakkeet

 • Lomakkeiden pakollisten kenttien ja virheilmoitusten merkinnöissä on puutteita. Palvelupoluissa on saavutettavuuspuutteita, jotka koskevat painikkeiden ja linkkien nimeämistä, ymmärrettävyyttä, vaiheiden merkitsemistä ja kohdistusjärjestyksen loogisuutta näppäimistöä käytettäessä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3)

Mobiilikäyttö

 • Sivuston mobiilikäytössä on ongelmia, jotka liittyvät painikkeiden ja kieliasetuksen tekstivastineisiin, kohdistuksen siirroksiin, kontrasteihin ja valikkokohteiden ohjelmalliseen merkintään, näppäimistön kohdistuksen indikaattorin näkyvyyteen sekä haun puuttumiseen. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.4, 2.4.7, 3.2.2)

HTML-koodi

 • Virheet HTML-koodissa saattavat haitata joissakin tilanteissa apuvälineiden toimintaa. (WCAG 4.1.1)

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja pyrimme korjaamaan puutteen.

Voit lähettää Tietosuoja.fi-sivustoa koskevaa saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus.tietosuoja(at)om.fi.

Sivuston saavutettavuudesta ja saavutettavuuspalautteen käsittelystä vastaa tietosuojavaltuutetun toimiston viestintä. Olemme sitoutuneet verkkosivustomme saavutettavuuden parantamiseen.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000