Tietosuojavaltuutetun toimiston asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerromme, millaisia tietoja tietosuojavaltuutetun toimisto tallentaa ja miten tietoja voi pyytää itselleen. ​​​​​​​

Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 28 § edellyttää, että tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta (jäljempänä asiakirjajulkisuuskuvaus). Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kansalaiset voivat yksilöidä paremmin tietopyyntönsä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (612/1099, jäljempänä julkisuuslaki) 13 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvan siitä, miten tietosuojavaltuutetun toimiston asiarekisteri ja tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta ilmenevät tietosuojavaltuutetun toimiston tietovarannot, mitä tietoja tietovarantoihin tallennetaan, ja ovatko tiedot saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla. Kuvaus sisältää myös tietoja hakutekijöistä ja siitä, miten tietoja voi pyytää.